Krystyna Chłodowska
Nagrywanie wspomnień > Krystyna Chłodowska

Krystyna Chłodowska

Krystyna Chłodowska

Krystyna Chłodowska przyszła na świat w rodzinie Julii i Józefa Chłodowskich  12 marca 1933 roku w Warszawie.  Posiadała już wtedy dużo starszą przyrodnią siostrę, Pelagię, oraz nieznacznie starszą siostrę, Jadwigę. Rok później na świat przyszły bliźniaczki, Sabina  i Bogusława. Ojciec pani Krystyny, Józef,  pracował w cukierni, a mama  zajmowała się  wychowywaniem córek i domem. Rodzina mieszkała na Targówku, najpierw na ul. Piotra Skargi a potem na ul. Trockiej. Krystyna Chłodowska jest szczególnie związana z tą dzielnicą Warszawy, gdyż  tu spędziła swoje dzieciństwo i młodość.

W wieku siedmiu lat Krystyna Chłodowska wraz z bliźniaczkami rozpoczęła naukę w  lokalnej Szkole Podstawowej nr 114. Była pilną uczennicą i z ogromną chęcią przyswajała zakazaną wiedzę dotyczącą historii Polski. Po ukończeniu szkoły podstawowej Krystyna Chłodowska uczęszczała do 3-letniej szkoły handlowej na ul. Grochowskiej, którą ukończyła „Małą Maturą”. Dalszą naukę kontynuowała w Liceum Handlu Zagranicznego na ul.  Krypskiej, na której wykładali nauczyciele z SGPIS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). Placówka ta miała przygotować uczniów do późniejszej pracy w centralach handlu zagranicznego. Nauczano tam zagadnień związanych z ubezpieczeniami, transportem, prawem i finansami, a przede wszystkim języków obcych.

Krystyna Chłodowska ukończyła szkołę „Dużą Maturą” w 1952 roku i w tym również roku rozpoczęła swoją pierwszą pracę w Centrali Handlu Zagranicznego „Varimex” w Śródmieściu. Przez 35 lat do roku 1988 pracowała w różnych centralach. Przez ostatnie 15 lat dla centrali „Universal” w biurze ds. Metalu, gdzie podlegała dyrektorowi naczelnemu. Była odpowiedzialna za kontrakty dotyczące kołków do wstrzeliwania. Dzięki swojej pracy mogła podróżować i w ten sposób spełniać swoje marzenia o zwiedzaniu i odkrywaniu świata. Jako przedstawicielka Polski podpisywała kontrakty handlowe opiewające na wielotysięczne kwoty dolarowe z Niemcami, Szwajcarią, Austrią, Włochami, a także krajami ówczesnego Bloku Socjalistycznego.

Krystyna Chłodowska w 1982 przeprowadziła się do Śródmieścia w okolice Placu Bankowego, gdzie mieszka do dziś. Jest pasjonatką historii, podróżniczką oraz doskonale włada językiem niemieckim. W młodości uwielbiała tańczyć rock & rolla.

Oto kilka fragmentów wspomnień pani Krystyny Chłodowskiej:

Fragment 1: Kodeks i honor chłopców z Targówka w odniesieniu do  płyty winylowej Jarema Stępkowskiego „Księżyc Frajer”


Fragment 2: Struktura społeczna i zawodowa Targówka, praca kobiet


Fragment 3: Rok 1939, wybuch II wojny światowej, najbardziej przejmujące obrazy wojenne oczami dziecka

Seniorkę nagrała: Małgorzata Anielka Pieniążek

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie