Nasi partnerzy
Dla biznesu > Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

×

Starcom Polska

Starom Polska i BBDO Warszawa przygotowały kampanie charytatywne, których celem były zbiórki środków na organizację świąt dla starszych samotnych ludzi.
Starcom Polska zapewnił kontakt z szeroką grupą odbiorców kampanii zapewniając zróżnicowaną mediowo komunikację.
Natomiast współptraca z BBDO Warszawa pozwoliła na przygotowanie spójnej idei komunikacyjnej oraz profesjonalnych narzędzi, w tym spotów. 

Działania
Kampanie społeczno-fundraisingowe PODARUJ WIGILIĘ ORAZ CICHA NOC. Akcje przypomniały, że w tym radosnym dla większości okresie Bożego Narodzenia wiele samotnych osób potrzebuje wsparcia.
To przykład wyjątkowej współpracy, gdzie połączone siły dwóch agencji wzajemnie wzmocniły swoje działania dając efekt synergii.

Osiągnięte cele
Dotarliśmy z naszym przekazem do kilku milionów odbiorców uwrażliwiając ich na obecność starszych samotnych ludzi w naszym społeczeństwie oraz ich potrzeby.

Korzyści dla Partnera
Komunikowanie mierzalnych efektów wsparcia w dowód czego kampania PODARUJ WIGILIĘ zdobyła srebrną statuetkę EFFIE 2017.

Starcom Polska

Starcom Polska z BBDO Warszawa przygotowały kampanie charytatywne, których celem były zbiórki środków na organizację Świąt Bożego Narodzenia dla starszych samotnych ludzi.

×

BBDO Warszawa

BBDO Warszawa i Starcom Polska przygotowały kampanie charytatywne, których celem były zbiórki środków na organizację świąt dla starszych samotnych ludzi.
Współpraca z BBDO Warszawa pozwoliła na przygotowanie spójnej idei komunikacyjnej oraz profesjonalnych narzędzi, w tym spotów.
Natomiast Starcom Polska zapewniło kontakt z szeroką grupą odbiorców kampanii zapewniając zróżnicowaną mediowo komunikację.

Działania
Kampanie społeczno-fundraisingowe PODARUJ WIGILIĘ ORAZ CICHA NOC. Akcje przypomniały, że w tym radosnym dla większości okresie Bożego Narodzenia wiele samotnych osób potrzebuje wsparcia.

To przykład wyjątkowej współpracy, gdzie połączone siły dwóch agencji wzajemnie wzmocniły swoje działania dając efekt synergii.

Osiągnięte cele
Dotarliśmy z naszym przekazem do kilku milionów odbiorców uwrażliwiając ich na obecność starszych samotnych ludzi w naszym społeczeństwie oraz ich potrzeby.

Korzyści dla Partnera
Komunikowanie mierzalnych efektów wsparcia w dowód czego kampania PODARUJ WIGILIĘ zdobyła srebrną statuetkę EFFIE 2017.

BBDO Warszawa

BBDO Warszawa i Starcom Polska przygotowały kampanie charytatywne, których celem były zbiórki środków na organizację świąt dla starszych samotnych ludzi.

×

Publicis media

Publicis Media stworzył film z udziałem drużyny biegaczy - pracowników Publicis Media i Starcom Polska oraz jednej z podopiecznych Stowarzyszenia mali bracia Ubogich pt.: ”Co się liczy w święta?”. 

Działania
Starcom i Publicis Media stworzył film z udziałem drużyny biegaczy Publicis Media i jednej z podopiecznych Stowarzyszenia mali bracia Ubogich pt.: ”Co się liczy w święta?” Film został wysłany do partnerów, których Publicis zaprosił do dołączenia do zespołu biegaczy, rejestrowania ich aktywności i „przekazania” sekund z biegu na cel akcji. W krótkim czasie w akcję zaangażowali się nie tylko pracownicy Publicis Media, ale także ich rodziny, znajomi, wolontariusze Stowarzyszenia.

Osiągnięte cele
Kampania osiągnęła dużą skalę, zachęcając 530 osób do włączenia się w bieganie i zebrania 5,4 miliona sekund aktywności przekształconej w darowiznę w wysokości 50 000 zł.

Korzyści dla Partnera
Akcja ”Co się liczy w święta” wpłynęła wzrost wrażliwości społecznej i motywacji pracowników.

Zdobyła też brązową statuetkę HX Awards

Publicis media

Publicis Media zorganizował akcję, w której drużyna złożona z biegaczy Publicis Media i Starcom Polska sprawdzała "Co się liczy w Święta?". W akcji wzięła też udział podopieczna mbU, p. Stefania.

×

Metlife

Darowizna finansowa od firmy może wspierać cele statutowe Stowarzyszenia mali bracia Ubogich lub konkretny, wybrany przez firmę cel/program.
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. wsparło dwie inicjatywy małych braci Ubogich.
30 000$ przekazane przez MetLife pozwoliło na:

  • uruchomienie Telefonu Zaufania dla osób starszych
    Telefon Zaufania przeznaczony jest dla wszystkich, ale szczególnie adresowany jest do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Telefon przeciwdziała izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełni funkcję informacyjną i doradczą. 
  • umożliwiło działanie inicjatywy Przystanek Alzheimer wspierającej opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera.

    Jej celem jest edukacja i poprawa sytuacji, samoświadomości, wiedzy opiekunów, zarówno rodzinnych, jak i zawodowych.
    Inicjatywa „Przystanek Alzheimer” chce szerzyć wiedzę nt. choroby Alzheimera, poprawiać los osób chorych i ich opiekunów

Metlife

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. wsparło dwie ważne inicjatywy Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

×

Citibank

Współpraca ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich nie musi być wyłącznie oparta na wsparciu finansowym. To także możliwość bezpośredniego angażowania się pracowników firmy w organizację aktywności dla seniorów lub wsparcia mbU kompetencjami pracowników firmy.

Pracownicy Citibanku od kilku lat zabierają warszawskich podopiecznych Stowarzyszenia na krótkie wycieczki za miasto. Inicjujemy w ten sposób wspólnie wakacjną akcję mbU dla seniorów. Pracownicy Banku sami wychodzą z inicjatywą: proponują miejsca, jakie chcieliby odwiedzić z seniorami i przygotowują plan wycieczki, pomagają w transporcie seniorów i towarzyszą podczas całego dnia wycieczki, stając się na ten wyjątkowy dzień wyjątkowymi wolontariuszami.

Uczestnicząc w takich projektach pracownicy integrują się z innymi pracownikami, a dobry zespół to podstawa dobrze funkcjonującej firmy.

Citibank

Współpraca z mbU nie musi być wyłącznie oparta na wsparciu finansowym.

Pracownicy Citbanku inicjują "wakacje jednego dnia".

×

BNP Paribas

Dobrowolne odpisy od pensji to proste i wygodne narzędzie umożliwiające zaangażowanie pracowników we wspieranie ważnych celów społecznych.

We wrześniu 2017 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. uruchomił wspólnie ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich tzw. payroll, czyli możliwość dobrowolnych odpisów od pensji, umożliwiając tym samym zaangażowanie pracowników Banku w finansowanie ważnych społecznie inicjatyw.

Działania
Taką docenioną inicjatywą została działalność Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. W 207 roku wygraliśmy w zorganizowanym przez BNP Paribas głosowaniu na Organizację Roku i zostaliśmy partnerem Programu Fundacji BNP Paribas „Wspieram cały rok”.
Od września 2017 do grudnia 2018 r.  ponad 140 pracowników Banku złożyło deklarację comiesięcznego odpisu od swojej pensji na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

Osiągnięte cele
W ten sposób pracownicy BNP Paribas Bank Polska S.A.  przekazali niemal 60.000 zł na wsparcie dla starszych osamotnionych osób.

Korzyści dla Partnera
Uruchomienie i przetestowanie wygodnego narzędzia filantropii indywidualnej, które umożliwiło zaangażowanie pracowników we wspieranie ważnych celów społecznych.

BNP Paribas

Payroll - wygodne narzędzie filantropii indywidualnej.

Wdrożenie rozwiązania w ramach programu Fundacji BNP Paribas „Wspieram cały rok”

×

Marketing Master

Działania:
Marketing Master Sp. z o.o. uruchomiła Wirtualnego Asystenta (chatbota), który informuje o działaniach Stowarzyszenia oraz wspiera komunikację na Facebook Messenger.

Opis:
Uruchomiony przez Marketing Master Sp. z o.o. Wirtualny Asystent odpowiada na najczęściej zadawane pytania, komunikuje o bieżących działaniach Stowarzyszenia, automatyzuje proces zgłoszeń nowych podopiecznych oraz wolontariuszy.

Cel:
Darowizna usługowa Marketing Master pozwoliła na zautomatyzowanie kanału komunikacji jakim jest Facebook Messenger oraz odciążenie pracowników Stowarzyszenia.obsługujących ten kanał.

Korzyści dla Partnera:
Wspólna praca nad scenariuszem chatbota umożliwiła pracownikom zaangażowanie się w ważny cel społeczny.

Marketing Master

Marketing Master Sp. z o.o. uruchomiła Wirtualnego Asystenta (chatbota), który informuje o działaniach Stowarzyszenia oraz wspiera komunikację na Facebook Messenger.

×

Ancymony Schulz

Agencja Ancymony (Schulz) przygotowała pro publico bono kampanię „Moc niewidzialności” na potrzeby świątecznej akcji społecznej „Podaruj Wigilię” Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Odpowiadała za strategię, koncepcję kreatywną i realizację projektu.


Działania
Przygotowanie akcji wspierającej coroczną kampanię fundraisingową „Podaruj Wigilię”. W 2020 roku sytuacja była jeszcze trudniejsza z uwagi na obostrzenia związane z pandemią. Film „Moc niewidzialności” nie tylko ukazał prawdziwe oblicze samotności seniorów, ale także utwierdził odbiorców w przekonaniu, że każdy z nas ma realny wpływ na to, by odmienić święta samotnych osób. W ramach kampanii 360° agencja prowadziła działania w telewizji, radiu, prasie, internecie, OOH oraz zorganizowała akcję z udziałem celebrytów i influencerów.

Osiągnięte cele
Kampania była szeroko opisywana w mediach, komentowana w radiu, prasie i telewizji. Udało się uwrażliwić odbiorców, dotrzeć i przekonać aż 50% nowych darczyńców i w efekcie zebrać wymaganą kwotę.

Ancymony Schulz

Agencja Ancymony (Schulz) przygotowała pro publico bono kampanię „Moc niewidzialności” na potrzeby świątecznej akcji społecznej „Podaruj Wigilię”.

×

Stowarzyszenie MANKO

Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora jest patronem medialnym kampanii i akcji prowadzonych przez mbU, w tym Programu OBECNOŚĆ, akcji Podaruj Wigilię, Wakacji jednego dnia i Telefonu Zaufania dla osób starszych.

W ramach współpracy Stowarzyszenie MANKO / "Głos Seniora" promuje pro-seniorskie działania mbU działania na swoich nośnikach OFF i ONlinowych oraz rekomenduje Stowarzyszenie przedstawicielom samorządów zrzeszonych w Programie Gmina Przyjazna Seniorom, biznesu poprzez Program Ogólnopolska Karta Seniora i organizacji seniorskich.

Stowarzyszenie MANKO

Współpraca ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich to także możliwość współpracy w obszarze medialnym.

×

Agencja KERRIS

Działania
Wśród wspólnych działań szczególnym projektem było przygotowanie działań wspierających coroczną kampanię fundraisingową „Obecność pomaga” 2022, począwszy od procesu kreatywnego po działania digitalowe promujące akcję. Stowarzyszenie w ramach tej kampanii zaprasza darczyńców do regularnego wspierania Programu OBECNOŚĆ.
Dzięki współpracy powstał m.in. poruszający spot video oparty na wywiadach z samotnymi osobami starszymi.

Korzyści dla Partnera
Ignacy Bochiński - współwłaściciel agencji KERRIS: "Ogromną wartością jest szlachetna misja, która angażuje pracowników. Nic nie daje zespołowi takiej satysfakcji, jak zakończony sukcesem projekt dla instytucji społecznej. Projekty pro bono mają to do siebie, że nie mają dostępu do drogich badań konsumenckich, środków na rozbudowaną kreację i najlepsze nośniki reklamowe. Trzeba więc być bardzo elastycznym i wychodzić poza utarte schematy: od etapu strategii komunikacyjnej czy mediowej, aż po produkcję reklam i ich dystrybucję w mediach. Jest to zarazem wyzwanie, jak i wielka wartość."

Agencja KERRIS

Agencja KERRIS od 2021 roku pro bono współpracuje ze Stowarzyszeniem. Wspiera kreatywne i digitalowe działania w ramach kampanii charytatywnych - zbiórek na rzecz przeciwdziałania samotności wśród osób starszych.

×

Fundacja Senior-Care

Fundacja Senior-Care i Stowarzyszenie mali bracia Ubogich współpracują w zakresie aktywnego, wzajemnego wsparcia merytorycznego i praktycznego poprzez realizację szkoleń, warsztatów oraz tworzenia nowoczesnych i innowacyjnych form oferty edukacyjnej w formie profilowanych szkoleń. Współpraca zakłada także inne działania wspierające realizację wspólnych projektów, jak np. organizowanie konferencji i seminariów, czy współdziałanie w zakresie merytorycznego i technicznego opracowywania audytów, procesów standaryzacji i certyfikacji.

Fundacja Senior-Care

Współpraca polegająca na wzajemnym transferze wiedzy oraz doświadczeń w obszarze holistycznie rozumianej opieki senioralnej.

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie