Irena Michalska
Nagrywanie wspomnień > Irena Michalska

Irena Michalska

Irena Michalska

Irena Michalska urodziła się 7 lutego 1926 roku w Warszawie w rodzinie Antoniny i Józefa Ptaszyńskich, jako najstarsza z trojga rodzeństwa (brat Stefan ur. 1930, siostra Maria ur. 1941). Ojciec był pracownikiem Fabryki Karabinów na ul. Dworskiej (obecnej Kasprzaka) w Warszawie. Matka zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu.

Pani Irena Michalska przed wojną ukończyła naukę w Szkole Podstawowej na ul. Bema w Warszawie. Podczas okupacji uczęszczała do liceum, na tajne komplety. Początkowo nauka odbywała się na ulicy Górnośląskiej, następnie na ulicy Świętokrzyskiej i Chłodnej. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał panią Irenę w domu rodzinnym na warszawskiej Woli. W pierwszych dniach powstania został rozstrzelany ojciec, a pani Irena  wraz z matką i młodszą siostrą zostały zmuszone do opuszczenia Warszawy w pierwszym transporcie ludności cywilnej do Pruszkowa. Dzięki sprytowi matki pani Ireny, udało im się uniknąć wywózki pociągiem. Po miesięcznym pobycie w Pruszkowie udały się do miejscowości Nowiny Przesławskie, gdzie na letnisku przebywał brat pani Ireny. Rodzina pozostała tam do stycznia 1945 roku.


Po wojnie pani Irena  pracowała jako sekretarka w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego, w Departamencie Prawnym, a następnie w Centralnym Zarządzie Energetyki. W późniejszych latach poświęciła się wychowaniu dzieci i nie pracowała zawodowo. Mąż pani Ireny, Władysław Michalski, był pracownikiem Domu Słowa Polskiego. Państwo Michalscy wychowali dwoje dzieci – córkę Ewę i syna Wiesława.
Pani Irena zmarła w 2016 roku.

 Oto kilka fragmentów wspomnień pani Ireny Michalskiej:

Fragment 1: Wspomnienia z czasów szkolnych - Szkoła Podstawowa przy ul.Bema, higiena, ubiór dzieci, gry i zabawy na podwórkach dzieci. Początek lat 30.

Fragment 2: Wspomnienia o mamie: zdobywanie żywności w okupowanej Warszawie oraz pomoc grupie Żydów. Wrzesień 1939 r.

Fragment 3: Bratowa ojca pani Ireny odnajduje jego dowód przy ul. Bema. Odnalezienie ciała ojca pani Ireny w obcej piwnicy przy aptece.

Seniorkę nagrał: Piotr Czostkiewicz

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie