Partnerzy

Agencja Ancymony (Schulz) przygotowała pro publico bono kampanię „Moc niewidzialności” na potrzeby świątecznej akcji społecznej „Podaruj Wigilię” Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Odpowiadała za strategię, koncepcję kreatywną i realizację projektu.


Działania
Przygotowanie akcji wspierającej coroczną kampanię fundraisingową „Podaruj Wigilię”. W 2020 roku sytuacja była jeszcze trudniejsza z uwagi na obostrzenia związane z pandemią. Film „Moc niewidzialności” nie tylko ukazał prawdziwe oblicze samotności seniorów, ale także utwierdził odbiorców w przekonaniu, że każdy z nas ma realny wpływ na to, by odmienić święta samotnych osób. W ramach kampanii 360° agencja prowadziła działania w telewizji, radiu, prasie, internecie, OOH oraz zorganizowała akcję z udziałem celebrytów i influencerów.

Osiągnięte cele
Kampania była szeroko opisywana w mediach, komentowana w radiu, prasie i telewizji. Udało się uwrażliwić odbiorców, dotrzeć i przekonać aż 50% nowych darczyńców i w efekcie zebrać wymaganą kwotę.