Metlife
Nasi partnerzy > Metlife

Metlife

Partnerzy

Darowizna finansowa od firmy może wspierać cele statutowe Stowarzyszenia mali bracia Ubogich lub konkretny, wybrany przez firmę cel/program.
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. wsparło dwie inicjatywy małych braci Ubogich.
30 000$ przekazane przez MetLife pozwoliło na:

  • uruchomienie Telefonu Zaufania dla osób starszych
    Telefon Zaufania przeznaczony jest dla wszystkich, ale szczególnie adresowany jest do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Telefon przeciwdziała izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełni funkcję informacyjną i doradczą. 
  • umożliwiło działanie inicjatywy Przystanek Alzheimer wspierającej opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera.

    Jej celem jest edukacja i poprawa sytuacji, samoświadomości, wiedzy opiekunów, zarówno rodzinnych, jak i zawodowych.
    Inicjatywa „Przystanek Alzheimer” chce szerzyć wiedzę nt. choroby Alzheimera, poprawiać los osób chorych i ich opiekunów

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie