FRIS Pomaga
Nasi partnerzy > FRIS Pomaga

FRIS Pomaga

Partnerzy

FRIS Pomaga to program, który umożliwia Trenerkom i Trenerom FRIS dobroczynną pracę na rzecz wspierania organizacji pomocowych czyniącym dobro. Pomaga w lepszym układaniu wewnętrznych procesów w organizacjach, doborze ról, podziale zadań, budowaniu zespołów, rozumieniu, budowaniu świadomości, pracy nad dobrostanem.

Działania
Regularna współpraca z Certyfikowanymi Trenerkami i Trenerami FRIS pomaga pracownikom Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w zrozumieniu swoich predyspozycji, wzmocnieniu poczucia wartości i lepszym pomaganiu.

Korzyści dla Partnera
Współpraca pomaga angażować społeczność FIRS do wspierania inicjatyw i służy budowaniu dobra, na wielu poziomach, cyt.: „Chcemy, możemy i lubimy pomagać, a w połączeniu z licznymi kompetencjami i talentami naszych Trenerek i Trenerów mamy szansę zmieniać świat.”

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie