Pytania i odpowiedzi
Wolontariat > Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak wyglądają odwiedziny wolontariusza u podopiecznego?

  Istotą naszej obecności u podopiecznych jest budowanie relacji. Najważniejsze jest zatem zrozumienie celu, w jakim wolontariusz pojawia się / odwiedza podopiecznego (odpowiedź na pytanie: w jakim celu tam idę?). Celem wizyty wolontariusza u podopiecznego jest wspólne spędzanie czasu. W procesie budowania i utrzymywania relacji z drugim człowiekiem ważna jest rozmowa. Wizyta zatem powinna upływać na rozmowie, wspólnym słuchaniu muzyki lub wspólnym wyjściu na spacer – czyli odwiedziny wyglądają tak, jak zwykle wyglądają odwiedziny przyjaciół lub spotkania towarzyskie. Wolontariusz może seniorowi czytać, mogą wspólnie realizować pasje czy zainteresowania, dzielić się nimi, zachęcać do poznawania siebie nawzajem. Celem odwiedzin nie jest wykonywanie czynności usługowych, typu zakupy, sprzątanie itp.

 2. Jak często wolontariusz odwiedza podopiecznego?

  Od naszych wolontariuszy oczekujemy regularnych wizyt w podopiecznych, min. raz w tygodniu na min. 2 godziny. Ostateczna częstotliwość i czas trwania wizyt zależy już od ustaleń między wolontariuszem, a podopiecznym – w zależności od tego, jakie potrzeby kontaktu ma podopieczny i jakie możliwości ma wolontariusz. Docelowo częstotliwość wizyt nie może być jednak mniejsza niż raz w tygodniu i nie krótsza od rekomendowanej, bo tylko w ten sposób mamy szansę na zbudowanie relacji między podopiecznym, a wolontariuszem, a to ta relacja jest celem Programu OBECNOŚĆ.

 3. Jak wygląda przygotowanie wolontariusza do odwiedzin u podopiecznego?

  Wolontariat towarzyszący polega na budowaniu długoterminowej relacji wolontariusza z podopiecznym. Aby taka relacja mogła rzeczywiście być długoterminowa, musi być zdrowa, a więc każdą ze stron: zarówno podopiecznego, jak i wolontariusza, traktujemy z uważnością. Zanim wolontariusz zostanie wprowadzony do podopiecznego przechodzi przez proces rekrutacji, w którym upewniamy się, czy dana osoba podoła wolontariatowi na rzecz osób starszych bez uszczerbku dla własnego dobrostanu. Jest to wyraz odpowiedzialności wobec naszych podopiecznych, ale również wyraz troski o naszych wolontariuszy. Na kolejnym etapie szkolimy kandydatów z zasad wolontariatu towarzyszącego oraz pomagamy im rozumieć procesy związane ze starzeniem. Z każdym wolontariuszem podpisujemy z wolontariuszami umowy o wolontariacie towarzyszącym.

 4. Jak łączymy w pary wolontariusza i podopiecznego?

  Przyjmując seniora do grona naszych podopiecznych starannie badamy jego zainteresowania oraz preferencje wobec przyszłego wolontariusza, zawsze jednak uczulamy, że im bardziej precyzyjne są oczekiwania seniora wobec wolontariusza, tym dłużej może trwać okres oczekiwania na znalezienie takiej osoby. Połączenia podopiecznych z wolontariuszami dokonują pracownicy mbU. Pracownicy mbU znają zarówno podopiecznych, jak i wolontariuszy – oprócz zainteresowań i preferencji wskazanych przez podopiecznych, pracownicy w łączeniu par biorą pod uwagę również temperament obu stron, ich dostępność czasową oraz lokalizację i łatwość ewentualnego dojazdu wolontariusza do podopiecznego.

 5. Jak wprowadzamy wolontariusza do podopiecznego?

  Pierwszą osobą, z którą ma kontakt senior dołączający do grona podopiecznych mbU, jest pracownik Stowarzyszenia. Pierwsze spotkanie seniora to zawsze spotkanie z pracownikiem mbU. Dopiero na kolejnym spotkaniu pracownik wprowadza do podopiecznego wolontariusza –pierwsze spotkanie wolontariusza z podopiecznym odbywa się w obecności pracownika mbU. Na kolejne spotkania wolontariusz i podopieczny umawiają się już we własnym zakresie. Informują (najlepiej po pierwszym spotkaniu) koordynatora wolontariatu na jakie zasady spotkań się umówili (np. czy wyznaczony jeden konkretny dzień tygodnia i stała godzina, czy inaczej).

 6. W jakich godzinach, dniach odbywają się wizyty?

  Terminy i godziny spotkań są ustalane indywidualnie między podopiecznym i wolontariuszem. Przed połączeniem wolontariusza z podopiecznym pracownik mbU upewnia się jednak, jaka jest dostępność czasowa i preferencje, co dni i pór spotkań, aby zapobiec sytuacji, w której dopasowanie terminów między seniorem, a wolontariuszem, w już utworzonej parze, nie jest możliwe.

 7. Jak wygląda umowa wolontariusza?

  Umowa o wolontariacie to podpisany przez obie strony (Stowarzyszenie i wolontariusza) formalny dokument, którego treść wynika bezpośrednio z przepisów prawa (Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie) i zawiera m.in. termin jej trwania, zakres wolontariatu oraz informację o ubezpieczeniu.

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie