Partnerzy

 • Federacja Międzynarodowa "les petits freres des Pauvres"


 • Urząd m. st. Warszawy

  Urząd m. st. Warszawy

  dotacje celowe uzyskane drogą konkursową programy:
  - projekt „Aktywny Senior. Szczęśliwy Senior” (2008 i 2009 r.);
  - projekt „Organizowanie pomocy świątecznej oraz spotkań świątecznych w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy” (2008 i 2009 rok)
  - organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (2009 - 2015)
  - kampania społeczna "STAROŚĆ też RADOŚĆ!" z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (2010 rok).
  - projekt "Profesjonalizacja warsztatu pracy wolontariusza" (2010 - 2012)
  - projekt "Między nami...pokoleniami.." (2012 i 2013 rok)
  - projekt "Potrafię więcej - pomagam lepiej!" (2012 rok)
  - projekt "Kompetentny wolontariusz najlepszym ambasadorem idei wolontariatu!" (2013-2015)
  - projekt "Mobilny punkt informacji dla seniorów" 2014 oraz "Mobilki" 2015
  - projekt "Zapytaj seniora - wolontariat rówieśniczy w środowisku osób starszych" 2016
  - projekt "Przystanek Alzheimer - wzmacnianie i kształcenie liderów budujących wsparcie środowiskowe dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne" (2015 - 2016)
  - projekt "dla Kombatanta" (2016-2018)

 • Urząd Miasta Poznania

  Urząd Miasta Poznania

  dotacje celowe uzyskane droga konkursową Urząd Miasta w Poznaniu:
  - projekt "Starość też radość" (2008, i 2009)
  - projekt "Pasja seniora" (2009)
  - projekt „Seniorzy w akcji” (2010 - 2011)
  - projekt "Seniorzy nie do poznania" (2012 - 2013)
  - projekt "Senior wart poznania" (2014 - 2015)
  - projekt "Prowadzenie i wsparcie wolontariatu w domach seniorów "Wolontariusz dla Seniora" (2015)
  - projekt "Starość nie musi być taka samotna" (2016- 2017)


  Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej
  - projekt „Ile młodości drzemie w starości” (2009)
 • Urząd Dzielnicy Śródmieście

  Urząd Dzielnicy Śródmieście

  Lokal przy ul. Gen. Wł. Andersa 13 w Warszawie jest wykorzystywany na cele społeczne przez Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" dzięki pomocy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 • Fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”

  Fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”

  dotacje celowe uzyskane drogą konkursową:
  - projekt polsko-niemiecki "Tworzenie struktur samopomocy dla ludzi będących ofiarami narodowych socjalizmów w Polsce/w Warszawie, w szczególności dla ludzi w podeszłym wieku ze zmianami geronto-psychiatrycznymi" (2008-2013) oraz w Lublinie (2013 - 2017)
  - projekt Pamięć. Przyjaźń. Pomoc (2013 - 2016)
  - projekt "Wsparcie. Świadomość.Godność" (2017-2019)

 • Dom Spotkań z Historią

  Dom Spotkań z Historią

  współpraca przy realizacji akcji „Opowiem Ci o mojej Warszawie” - nagrywanie wspomnień seniorów od 2008 roku w ramach projektu polsko-niemieckiego dofinansowanego przez Fundację EVZ
 • Portal superstarsi.pl

  Portal superstarsi.pl

  Współpraca medialna w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w latach 2012 - 2016
 • Gazeta Senior

  Gazeta Senior

  Program Otwarci 50+ Gazety Senior poprzez publikacje edukacyjne wspiera firmy w tworzeniu oferty przyjaznej seniorom i budowaniu gospodarki otwartej na najstarszych konsumentów.
 • Otwarci 50+

  Otwarci 50+

  Program Otwarci 50+ Gazety Senior poprzez publikacje edukacyjne wspiera firmy w tworzeniu oferty przyjaznej seniorom i budowaniu gospodarki otwartej na najstarszych konsumentów.

  Część środków zgromadzonych dzięki programowi Otwarci 50+ zostanie przeznaczone dla Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich". Ze względu na wyjątkową opiekę, jaką Stowarzysznie obejmuje potrzebujących seniorów, Program Otwarci 50+ wybrał "małych braci Ubogich" na swojego partnera, by wspólnie działać na rzecz poprawy życia osób starszych. 2016 r.
 • MetLife Polska

  MetLife Polska

  Współpraca w ramach projektu Telefon Zaufania dla osób starszych i inicjatywy Przystanek Alzheimer oraz spotkań świątecznych i obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w formie wsparcia finansowego oraz wolontariatu pracowników MetLife. (2016-2017).
 • SIDNET

  SIDNET

  Stworzenie i uruchomienie aplikacji do wysyłania e-kartek świątecznych, służącej jako narzędzie wsparcia akcji fundraisingowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz a docelowo innych prowadzonych przez "małych braci Ubogich" akcji społecznych i fundraisingowych. Aplikacja jest dostępna pod adresem http://kartki.malibracia.org.pl
  Przyg
 • Fundacja "Wspólna Droga"

  Fundacja "Wspólna Droga"

  Organizacja partnerska w latach 2008-2010 oraz w latach 2011 - 2016
 • TEATR POWSZECHNY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA

  TEATR POWSZECHNY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA

  Podopieczni Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich" dzięki uprzejmości Dyrekcji "Teatru Powszechnego" uczestniczą w spektaklach na preferencyjnych warunkach.

 • Pogodni Seniorzy

  Pogodni Seniorzy

  Blog „Pogodni Seniorzy” to platforma prezentacji poglądów autora - dr. Dariusza Stępkowskiego - na problem starzenia, chorób związanych z podeszłym wiekiem i sposobów zapobiegania patologiom wieku trzeciego. Dr Stępkowski jest sojusznikiem "mbU" oraz współpracownikiem/specjalistą "Przystanku Alzheimer".