Premiera Raportu SeniorApp – “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce"
Aktualności > Premiera Raportu SeniorApp – “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce"

Premiera Raportu SeniorApp – “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce"

Premiera Raportu SeniorApp – “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce"

23 listopada w Łodzi odbędzie się premiera drugiej edycji Raportu “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce", przygotowanego przez SeniorApp. Publikacja ma wyznaczyć główne obszary niespełnionych oczekiwań osób starszych i uwrażliwić społeczeństwo na problemy potrzebujących, wskazując możliwe działania, mające na celu poprawę jakości życia Seniorów. Premierowej konferencji towarzyszyć będzie debata pod hasłem “Problemy finansowe, brak czasu ze strony bliskich, samotność – analiza przyczyn i próba odnalezienia rozwiązań problemów Seniorów”.

Według danych GUS, aktualnie co czwarty Polak jest seniorem, a prognozuje się, że w 2050 r. osoby starsze będą stanowić 40% ogółu społeczeństwa. Mimo, że seniorzy stanowią ogromną grupę społeczną w naszym kraju, w dyskusji publicznej niezbyt często zwraca się uwagę na ich sytuację. Tegoroczna edycja Raportu “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce", koncentruje się wokół wskazania najważniejszych obszarów niespełnionych oczekiwań.

Raport powstał na bazie wyników badania, przeprowadzonego przez SeniorApp w lipcu i sierpniu 2022 r. Odpowiedzi zbierano za pośrednictwem internetowych formularzy ankietowych, a także papierowych kwestionariuszy, dostarczonych m.in. do Domów Dziennego Pobytu, Ośrodków Pomocy Społecznej, Klubów Seniora i Centrów Inicjatyw Międzypokoleniowych na terenie całego kraju. Wyniki badania zostały skomentowane przez ekspertów – m.in. gerontologów, socjologów, przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych. 

Premiera wyników Raportu odbędzie podczas konferencji prasowej 23 listopada 2022 r. Poza przedstawieniem najistotniejszych wyników badania, w trakcie wydarzenia odbędzie się debata z udziałem ekspertów Raportu, pod hasłem: “Problemy finansowe, brak czasu ze strony bliskich, samotność – analiza przyczyn i próba odnalezienia rozwiązań problemów Seniorów”.

Wśród ekspertów tegorocznej edycji Raportu “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce" jest m.in. Joanna Mielczarek – Dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

 

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie