Jak zostać swoim własnym rzecznikiem
Aktualności Przystanku > Jak zostać swoim własnym rzecznikiem

Jak zostać swoim własnym rzecznikiem

Jak zostać swoim własnym rzecznikiem

1 grudnia 2017 roku „Przystanek Alzheimer” wziął udział w pierwszych warsztatach, jakie zostały zorganizowane w Polsce, poświęconych chorobom mózgu w kontekście obrony swoich własnych praw.

Warsztaty pod tytułem: „Jak zostać swoim własnym rzecznikiem” zostały zorganizowane przez Fundację NeuroPozytywni wspólnie z European Federation of Neurological Associations (EFNA) i European Brain Council (EBC). Warsztaty zostały skierowane do polskich organizacji reprezentujących pacjentów dotkniętych chorobami mózgu, fundacji i stowarzyszeń, animatorów działań propacjenckich, założycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, liderów najdrobniejszych nawet inicjatyw oddolnych.
Warsztaty miały na celu podniesienie wiedzy w zakresie prowadzenia skutecznych kampanii społecznych na rzecz osób dotkniętych chorobami mózgu, szukania partnerów i sojuszników tychże działań, obrony praw pacjenta. Część warsztatową poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Rzecznik Praw Obywatelskich pan Adam Bodnar, Europoseł pan Bogdan Wenta, pani Prof. Maria Barcikowska reprezentująca Polską Radę Mózgu, pan Prof. Wiesław Nowiński, który wygłosił niezwykle ciekawy wykład nt. poznawania mózgu i zaburzeń neurologicznych za pomocą atlasów mózgu. Warsztaty miały charakter otwarty i nieodpłatny.
Polska wzięła udział w działaniach zainicjowanych przez Europejską Federację Stowarzyszeń Neurologicznych (EFNA) jako jeden z pierwszych krajów europejskich, przed Polską podobne warsztaty odbyły się dotąd w Hiszpanii. Celem warsztatów jest nie tylko wzrost świadomości i wiedzy, ale także wspólne poznanie, integrowanie środowisk i skuteczna walka o prawa wszystkich, którzy zostali dotknięci chorobami mózgu. Wśród organizacji i stowarzyszeń pojawili się przedstawiciele osób ze stwardnieniem rozsianym, chorób rzadkich, padaczką i chorobami neurodegeneracyjnymi mózgu. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, istnieje szansa na zorganizowanie drugiej edycji warsztatów. Pierwsza edycja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem. Szkoda tylko, że nie wszystkie miejsca przewidziane dla potencjalnych uczestników warsztatów, zostały zapełnione. Frekwencja mogłaby być znacznie wyższa. W przedsięwzięciach tego typu, organizowanych w przyszłości, „Przystanek Alzheimer” weźmie bez wątpienia udział i zaprasza do udziału inne podmioty, włącznie z grupami nieformalnymi, dla których los osób z chorobami mózgu nie jest w naszym kraju obojętny. Więcej na stronie: www.neuropozytywni.pl

Używamy plików cookies w celu realizacji usług. Czytaj więcej.

Zacznij wspierać co miesiąc Wspieram regularnie