Życie w odosobnieniu jest frustrujące

Co dziesiąta osoba w wieku powyżej 65 lat żyła w niemal pełnym odizolowaniu społecznym jeszcze przed pandemią COVID-19.

1620305660829Przymusowa izolacja w trakcie pandemii, lockdown i restrykcje znacząco wpłynęły na pogłębienie stopnia izolacji społecznej i poziomu osamotnienia. Oba te zjawiska w szczególności dotknęły osoby starsze.
Potwierdza to raport pt. "Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii" przygotowany przez Instytut SeniorHub przez zespół w składzie: dr Rafał Bakalarczyk, Małgorzata Maryl-Wójcik, Magdalena Foryś, pod kier. Przemysława Wiśniewskiego.

Czytamy w nim m.in. o tym, że kondycja psychiczna osób starszych w dobie COVID-19 uległa znacznemu pogorszeniu. Wg cytowanego raportu ponad połowa badanych (59,5%) zadeklarowała, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Około 1/3 badanych nie odczuwa żadnych zmian (36,6%), a tylko 3,8% ankietowanych czuje się aktualnie lepiej niż przed rozpoczęciem pandemii w Polsce.