mali bracia Ubogich zaopiekują osamotnionych seniorów w Świdniku

Od 2003 roku wspieramy seniorów cierpiących na samotność oferując im trwałą relację z wolontariuszem w myśl słów, że jedynym lekarstwem na samotność jest obecność drugiego człowieka.

swidnik FBStworzyliśmy Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ, w którym wolontariusze i podopieczni mbU budują niezwykłą, opartą na przyjaźni i zaufaniu, relację. W Programie uczestniczą już seniorzy z Warszawy, Lublina, Puszkowa i Poznania. Teraz dołączył do nich Świdnik! 

Przygotowania do uruchomienia akcji małych braci Ubogich w Świdniku trwały od wakacji 2019 r. Przedstawiciele mbU poznawali bliżej specyfikę miasta, w którym liczba seniorów rośnie z roku na rok. W 2016 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 66 seniorów, w roku 2018 było to już prawie 71 w wieku nieprodukcyjnym. Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS) dedykuje im m.in. Program Integracja - Aktywizacja – Zdrowie, w ramach którego zapewnia osobom starszym dostęp do ofert kulturalnych, rekreacyjnych, zdrowotnych w mieście, prowadzi Koło Aktywnego Seniora oraz Punkt Konsultacyjny i Dzienny Dom Pobytu. 
Beata Portka, Kierownik MCUS zwraca jednak uwagę, że w Świdniku brakuje takiego działania, jakie oferuje Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. 
Ponadto Program Stowarzyszenia to ciekawa alternatywa dla rozwoju lokalnego wolontariatu. Odwiedzając samotnych do tej pory seniorów, wolontariusze wniosą z kolei w ich życie radość, poczucie bycia ważnym i potrzebnym oraz wiarę w życzliwość drugiego człowieka.

Reprezentantka mbU odbyła też spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji miejskich. Urszula Zabielska, koordynator regionalny Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w Lublinie spotkała się z licznymi przedstawicielami świdnickich organizacji senioralnych, aby jak najlepiej poznać politykę senioralną miasta. Spotkała się m. in z przedstawicielami Świdnickiej Rady Seniora, PZERiI, UTW, Klubu Emerytów i Rencitów Związku Zawodowego Metalowcy, Klubu seniora „Spokojna przystań” oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Przedstawiciele tych organizacji również dostrzegają problem osamotnienia osób starszych oraz uważają, że wprowadzenia działań mbU w  Świdniku mogłoby polepszyć sytuację osamotnionych mieszkańców Świdnika w starszym wieku. Chęć współpracy ze Stowarzyszeniem zadeklarowały także Spółdzielczy Dom Kultury oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku, w których na początku lutego odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców miasta zainteresowanych wolontariatem na rzecz samotnych osób starszych.  
Przypomnijmy, że Świdnik jest ośrodkiem przemysłu lotniczego - znajdują się tu Polskie Zakłady Lotnicze produkujące śmigłowce.

Na razie mbU w Świdniku nie planuje otwierać własnej siedziby. Będzie korzystać z dostępnej infrastruktury, a zarazem nawiązane partnerstwa stwarzają możliwości, które w pełni zaspokoją bieżące potrzeby w pierwszym okresie działalności.
Zapraszamy seniorów, którzy chcą przerwać swoją samotność i chętnych by im w tym pomóc!

Na wszystkie zgłoszenia i dodatkowe pytania chętnie odpowie:
Urszula Zabielska, Koordynator regionalny Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w Lublinie
telefon: 692 365 300