Wesprzyj osoby pokrzywdzone przez nazizm. Zgłoś pomysł do Inicjatora PoMocy!

Inicjator PoMocy to konkurs mający  na celu znalezienie nowatorskich pomysłów, które będą wspierały osoby pokrzywdzone przez nazizm, w szczególności osoby o ograniczonej sprawności ruchowej i niewychodzących z domu.

Pomysły można zgłaszać do 30 września 2020 za pomocą strony www.inicjatorpomocy.pl Na zwycięzców konkursu czekają 3 nagrody w wysokości 20 000 złotych.

W ramach konkursu można zgłaszać pomysły na rozwiązania mające na celu:
  • przeciwdziałanie osamotnieniu, zwiększenie zadowolenia i poczucia sensu życia oraz włączenie do aktywnego życia osób pokrzywdzonych przez nazizm;
  • budowanie wokół nich lokalnych sieci wsparcia;
  • zwiększenie dostępu do informacji o oferowanych im formach wsparcia;
  • wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów osób pokrzywdzonych przez nazizm, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpłynie na polepszenie jakości opieki nad osobami pokrzywdzonymi;
  • dotarcie do osób pokrzywdzonych przez nazizm, które do tej pory nie otrzymały wystarczającego wsparcia;
  •  usprawnienie funkcjonowania lub poprawienie jakości działań instytucji obejmujących opieką osoby pokrzywdzone przez nazizm.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.inicjatorpomocy.pl

<< Zobacz spot, w którym wzięła udziła pani Alicja Gawlikowska-Świerczyńska, była więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, by zachęcić wszystkich do zgłaszania pomysłów na wsparcie osób starszych.

Organizatorami konkursu są Fundacja Stocznia ogłosiła wspólnie z fundacją EVZ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość).