Czy powstanie nowa Konwencja o prawach osób starszych?

Polski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Obywatelskich w Gruzji zaprosili organizacje pozarządowe oraz inne krajowe instytucje praw człowieka (NHRI) do podpisania wspólnego oświadczenia na rzecz ochrony praw osób starszych.

onzWspólne oświadczenie NHRI i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na sesję OEWGA ONZ zostało podpisane przez 51 sygnatariuszy, w tym 14 krajowych instytucji praw człowieka i 37 organizacji pozarządowych.

Dyskusja na temat potrzeby przyjęcia nowej konwencji o prawach osób starszych trwa na szczeblu ONZ od ponad dziesięciu lat. Wpływ pandemii Covid-19 na sytuację osób starsze jest druzgocący. Dlatego musimy bardziej zadbać o ochronę praw osób starszych. Stąd to wspólne oświadczenie. Kliknij tutaj i zobacz jego treść >