ZNAJDŹMY WSPÓLNIE OPTYMALNY MODEL WSPÓŁPRACY

Dziękujemy za zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia mali bracia Ubogich i chęć współpracy.
Włączenie pracowników Waszej Firmy w nasze społeczne działania przyczyni się do poprawiania jakości życia osób starszych i przyniesie obu stronom wiele satysfakcji.
Zapraszam do kontaktu.

Joanna Mielczarek
Dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Porozmawiajmy:

Barbara Caban
Fundraising Manager

fundraising@malibracia.org.pl

tel. kom. +48 795 460 438