Jestemy dumni. Dziękujemy za zaufanie!

mbU Gala 2021W listopadzie poznańscy wolontariusze otrzymali wyróżnienie w konkursie Poznański Wolontariusz Roku w kategorii zespołowej dla Grupy Wolontariuszy towarzyszących, a w grudniu nasi wolontariusze z Lublina zostali uhonorowani wyróżnieniem w konkursie Barwy Wolontariatu 2019.

Kapituła Konkursu doceniła ich m.in za wytrwałe doskonalenie się w niełatwej sztuce przywracania wiary w drugiego człowieka, za budowanie międzypokoleniowej wspólnoty ludzi ubogacających się wzajemnie oraz za przywracanie blasku słowu "przyjaźń".

Jesteśmy organizacją godną zaufania. W 2019 roku Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ został laureatem konkursu Działania Godne Uwagi. 

TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ to Program, w ramach którego setki wolontariuszy pomagają starszym osamotnionym ludziom. Regularnie odwiedzają swoich podopiecznych, systematycznie dzwonią i wspierają w trudnych chwilach. Udowadniają seniorom, jak wiele dla nas znaczą.