POMAGAJ Z NAMI I ZDOBYWAJ UZNANIE

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich działa w Polsce od 2002 roku, prowadząc rozpoznawalne, ogólnopolskie kampanie społeczne. Wzmocnij społeczną odpowiedzialność Twojego biznesu wprowadzając programy współpracy dla pracowników. Zaplanuj z nami Twoje działania w oparciu o proponowane programy lub skontaktuj się z nami aby zaplanować rozwiązanie odpowiadające potrzebom Twojego biznesu i podopiecznych Stowarzyszenia.

5000

Zaangażowanych pracowników

90%

Uczestników czuje, że zrobiło coś znaczącego

200 000

Zebranych funduszy

Proponowane formy współpracy

 • Darowizna to pieniądze, usługi lub rzeczy, które są własnością darczyńcy i które przekazuje na działania statutowe małych braci Ubogich.
  zobacz przykład
 • Wolontariat pracowniczy to działania polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz mbU. Pracownicy firmy-wolontariusze mogą świadczyć różnego rodzaju prace na rzecz mbU, wykorzystując przy tym swoje umiejętności i zdolności, natomiast Firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie, dzięki czemu aktywizuje i integruje swoich pracowników.
  zobacz przykład
 • Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w regularny sposób części ich przychodów (np. „końcówki" pensji lub stałej kwoty). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania dowolnej części swojego wynagrodzenia na rzecz mbU. Odpowiedni dział firmy (np. księgowości lub kadr) uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i przekazując ją bezpośrednio mbU w formie dotacji celowej.
  zobacz przykład
 • Marketing Społecznie Zaangażowany to połączenie celów ekonomicznych firmy z celami społecznymi małych braci Ubogich. Może to być np. realizacja zasady „kupujesz – pomagasz”, gdzie firma wprowadza produkt dedykowany (lub usługę), z którego % od sprzedaży firma dedykuje mbU. W ten sposób firma wspiera osamotnionych seniorów i wzmacnia swój wizerunek.
  zobacz przykład