Kalendarium / Poznań

2018 wrzesień

"Pokój na świecie zaczyna się przy rodzinnym stole."

godz. 10:00 - 13:00

Zwiedzanie wystawy oraz rozmowa z kuratorami Jagną Domżalską i Maciejem Szcześniakiem w CKZamek - dla seniorów zależnych.