Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Stowarzyszenia mali bracia Ubogich z siedzibą w Warszawie 00-159, ul. W. Andersa 13, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, sporządzoną w zgodzie z postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego www.malibracia.org.pl, www.podarujwigilie.pl . Każdego użytkownika strony www.malibracia.org.pl oraz www.podarujwigilie.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj stron.

I. Rodzaj zbieranych przez Stowarzyszenie danych osobowych.

 1. Poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie malibracia.org.pl. Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej.

 2. Poprzez poprawne wypełnienie formularza płatności znajdującego się na stronie www.malibracia.org.pl, www.podarujwigilie.pl. Z chwilą wypełniania formularza płatności w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miasto, kod pocztowy), telefon, adres konta poczty elektronicznej.

  • A. Właściciel oświadcza, iż zapewnia Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu poprzez stosowane przy ochronie danych osobowych nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont.

  • B. Dane osobowe oraz podane podczas płatności numery kont i kody dostępu będą chronione przez Administratora przy pomocy firmy PayU, obsługujących wszelkie formy płatności udostępnione na stronie serwisu.

 3. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

 4. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

II. Sposób wykorzystania danych.

 1. Wszystkie dane przetwarzane przez Stowarzyszenie zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy wyrazisz zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingu bezpośredniego Stowarzyszenia oraz badaniach preferencji użytkowników Serwisu.

 2. Wypełniając formularz zapisu do newslettera zezwalasz także na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email newsletter Stowarzyszenia. Newsletter ma na celu informowanie o nowościach pojawiających się w Stowarzyszeniu, a także materiałach promocyjnych i fundraisingowych Stowarzyszenia.

 3. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.malibracia.org.pl, www.podarujwigilie.pl, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości. Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie.

 4. Stowarzyszenie jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Ciebie. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.

 5. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie, która przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przy pomocy firmy informatycznej Freshmail, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków.

III. Zmiany danych osobowych.

 1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

 2. Możesz dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, faxu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

 1. Strona internetowa www.malibracia.org.pl oraz www.podarujwigilie.pl. mogą wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Stowarzyszenia i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą ułatwieniu identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Stowarzyszenia, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

 3. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

V. Proces wyrejestrowania.

 1. W każdej chwili możesz skontaktować się ze Stowarzyszeniem, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas kolejnych informacji marketingowych i fundraisingowych, informujących o prowadzonych przez Stowarzyszenie akcjach lub bieżącej działalności Stowarzyszenia, czy też próśb o wsparcie naszych działań. Twoje oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z Tobą kontaktować we wskazanym przez Ciebie zakresie. Twoje dane osobowe zostaną w takim przypadku w naszej bazie i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Ciebie określonych.

 2. Jeśli chcesz zrezygnować z newslettera otrzymywanego e-mailowo, możesz użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w treści każdej naszej wiadomości e-mailowej.

 3. Możesz żądać całkowitego usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Twoich danych z bazy Stowarzyszenia, nie będziemy się mogli z Tobą kontaktować, ani przesyłać Ci żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

VI. Reklamacje.

 1. Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

 2. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Stowarzyszenia: ul. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.malibracia.org.ploraz www.podarujwigilie.pl.

 2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Stowarzyszeniem, pisząc do nas na adres: Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, ul. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: info{at)malibracia.org.pl

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.