Kontakt

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
mali bracia Ubogich

Warszawa

ul. Generała Władysława Andersa 13
00-159 Warszawa
Polska

+48 22 635 13 64

infomalibracia.org.pl

www.malibracia.org.pl

Poznań

ul. Dąbrowskiego 18
60-839 Poznań
Polska

+48 61 843 72 55

poznanmalibracia.org.pl

Lublin

ul. Akademicka 4, pokój 101
20-033 Lublin
Polska

+48 81 538 26 01

lublinmalibracia.org.pl