Mapy mózgu - zaproszenie na 67. spotkanie "Przystanku Alzheimer"

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „Przystanek Alzheimer”, które zostanie poświęcone dalszym rozważaniom np. funkcji mózgu i jego powiązania z chorobą Alzheimera.  Tematem szkolenia będą mapy mózgu. Prezentacja atlasu mózgu jako motywu przewodniego. 

Smozg mysli thspotkanie ma na celu prezentację atlasów mózgu w celach edukacyjnych i poszerzających wiedzę o ludzkim mózgu w oparciu o zaburzenia neurologiczne, na podstawie wykładu i koncepcji atlasów mózgu, opracowanych przez Prof. dr hab. Wiesława Nowińskiego. Atlasy mózgu, jak dowodzi ich autor, to użyteczne narzędzia edukacyjno- badawczo- kliniczne. Na ich podstawie można uzyskać i wyczytać wiele informacji, pomocnych nam zarówno w utrzymaniu zdrowia, jak i w konkretnych jednostkach chorobowych. 
Profesor Wiesław Nowiński jest autorem najnowszej metody poznawania mózgu. Chodzi o platformę integrującą, dającą możliwość jak najlepszego poznania mózgu, tego bardzo ważnego organu w naszym ciele. Atlas mózgu jest modelem wykonanym techniką 3D. Atlas mózgu można opracować dla każdego, w celu weryfikacji funkcjonujących w nim nieprawidłowości bądź odkrycia powiązań pomiędzy dysfunkcjonalnością innych części naszego ciała z podłożem, mającym swoje źródło w mózgu. 
O projekcie badawczym, badaniach naukowych Profesora Wiesława Nowińskiego i samych atlasach mózgu, opowie Małgorzata Musioł. Spotkanie poświęcone funkcjom mózgu będzie miało swoją dalszą kontynuację podczas czerwcowego spotkania, opartego na pracy praktycznej w usprawnianiu obszarów związanych z pamięcią. Przez dwa najbliższe spotkania inicjatywy Przystanku Alzheimer będziemy się poruszać w obszarze zaburzeń neurologicznych i ich powiązaniach z chorobą Alzheimera.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 maja 2019 roku, w godz. 17.30-19.30, w siedzibie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich przy ulicy Gen. Władysława Andersa 13.   
Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia należy kierować na adres: przystanekalzheimer@gmail.com, ewentualnie telefonicznie pod numerem telefonu: 518 371 552. Warsztaty są bezpłatne.