Projekt "Dla Kombatanta"

DSC 94


Pomoc
kombatantom, a szczególnie żołnierzom walczącym w Powstaniu Warszawskim jest nie tylko potrzebna, ale powinna być naturalną potrzebą warszawiaków w ramach wdzięczności i szacunku do czynów przez nich dokonanych. Niestety, często zdarza się, że osoby te pozostawione są bez należytej opieki. Na liczne w tym wieku, problemy zdrowotne nakłada się także problem osamotnienia (związany pośrednio z utratą najbliższych w czasie wojny). 

W Polsce nadal główny ciężar opieki nad osobami starszymi spoczywa na rodzinie, dlatego brak najbliższych obniża jakość życia ofiar nazizmu, pozbawiając ich właściwej pomocy i zmniejszając poczucie bezpieczeństwa socjalnego oraz psychicznego. W celu poprawienia tej sytuacji wspólnie z Fundacją Cultura Memoriae rozpoczęliśmy w październiku 2016 realizację projektu „dla Kombatanta”, którego zadaniem jest wsparcie żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz innych kombatantów zmierzające do utrzymania ich samodzielności oraz przeciwdziałania ich osamotnieniu.

W ramach projektu:

  • zdiagnozowaliśmy potrzeby i problemy z jakimi zmagają się kombatanci mieszkający w Warszawie.
  • zorganizowaliśmy spotkania integracyjne, szkolenia dla wolontariuszy, dotyczące:
    przygotowania do pracy z seniorami, pomocy w ich codziennych sprawach.
  • projekt jest finansowany przez Urząd Miasta Warszawy i będzie realizowany do końca 2018 roku, w Warszawie przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa.

Kontakt do koordynatorki projektu:

Beata Olszewska, tel: 886 529 922, e-mail: b.olszewska@culturamemoriae.pl