Czym jest niepodległość? Na to pytanie odpowiadaliśmy na naszym ostatnim spotkaniu, podczas którego wzięliśmy udział w interesującym przedstawieniu będącym efektem prac uczestników Międzypokoleniowych Warsztatów Teatralnych zrealizowanych z inicjatywy naszej wolontariuszki Sylwii Niemirowskiej z podopiecznymi i wolontariuszkami Stowarzyszenia mali bracia Ubogich oraz przedstawicielkami Fundacji LUB Drama. Zapraszamy do lektury relacji.

czytaj więcej
czytaj więcej

O nas

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce.

Pragniemy docierać do osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy, do tych, dla których największą bolączką jest samotność. Nasi wolontariusze to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele. Odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. Organizują krótkie wycieczki za miasto.
We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy „małych braci” kierują się mottem: „kwiaty przed chlebem”. Ta dewiza podkreśla znaczenie tworzenia relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a podopiecznym.
czytaj więcej