WESPRZYJ

  • Przekaż darowiznę pieniężną

Możesz wesprzeć działalność statutową Stowarzyszenia wpłacając dowolną kwotę na nasze konto.

Numer konta
BZ WBK 27. o/Warszawa
95 1090 1043 0000 0001 0112 4551

Dla wpłat w euro:
BZ WBK 27. o/Warszawa
72 1090 1043 0000 0001 0112 4577 SWIFT: WBKPPLPP 

Każdy Darczyńca ma prawo odliczyć darowizny od dochodu wykazanego w rocznym PIT. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu.

  • Wpłać on-line

Możesz dokonać wpłaty kartą płatniczą/kredytową lub z konta poprzez stronę internetową Stowarzyszenia- kliknij tutaj.

  • Przekaż 1% dla Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich"

Każda osoba fizyczna może zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na wsparcie naszych działań - Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich" posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
NR KRS 0000160750

  • Informacja DLA FIRM

>> DAROWIZNY

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich" działa w Polsce nieprzerwanie od 2002 roku. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych Darczyńców i Partnerów. 
Zachęcamy do:

> Darowizn finansowych - dofinansowania akcji i działań statutowych

> Darowizn rzeczowych:

poprzez przekazanie dóbr i produktów wytwarzanych bądź znajdujących się w ofercie handlowej,

poprzez usługi (świadczone nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach),

poprzez przekazanie używanych sprzętów i wyposażenia, których stan pozwala na dalszą eksploatację.

 

Każda osoba prawna może odliczyć wartość darowizny nieprzekraczającej 10% wypracowanego dochodu (art. 18 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych).

>> PAYROLL

Każda firma może zorganizować wśród pracowników payroll na rzecz Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich". Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz „mbU" w regularny sposób części ich przychodów (np. „końcówki" pensji lub stałej kwoty). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania dowolnej części swojego wynagrodzenia na konto „mbU". Odpowiedni dział Firmy (np. księgowości lub kadr) uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i przekazując ją bezpośrednio „mbU" w formie dotacji celowej.

W każdym momencie można deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie.

>> PARTNERSTWO I SPONSORING

Proponujemy status Partnera Wspierającego bądź Partnera Strategicznego Stowarzyszenia (lub wybranych jego działań czy akcji). Szczegóły każdego z działań uzgadniamy w drodze porozumienia stron.

 

Zapraszamy do współpracy:

Joanna Mielczarek - Dyrektor ds. Projektów i Promocji

jmielczarek@malibracia.org.pl

tel. +48 22 635 13 64

tel. kom. +48 501 151 045

 

Numer konta

BZ WBK 27. o/Warszawa
95 1090 1043 0000 0001 0112 4551

Dla wpłat w euro:

BZ WBK 27. o/Warszawa
72 1090 1043 0000 0001 0112 4577 SWIFT: WBKPPLPP