Nagrywamy wspomnienia osób 70+

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz pomocy warszawskiej instytucji kultury, Domu Spotkań z Historią, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” nagrywa wspomnienia seniorów. Akcja jest częścią długofalowego projektu "Pamięć. Przyjaźń. Pomoc" współfinansowanego ze środków Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" z Berlina.

Seniorzy uwieczniają i ocalają od zapomnienia swoje przeżycia. Mogą przekazać je kolejnym pokoleniom: swojej rodzinie, przyjaciołom czy znajomym. To jednak nie wszystko!

Dom Spotkań z Historią i Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” nagraniami zasilają multimedialne archiwa, umożliwiając wszystkim osobom interesującym się „historią nieksiążkową” ich wysłuchanie i wykorzystanie do celów kulturalnych lub naukowych.

Nagrywane wspomnienia w dużej mierze dotyczą osobistych przeżyć z okresu okupacji niemieckiej, ale to przede wszystkim historie życia codziennego, zarówno sprzed II Wojny Światowej, jak i po niej.

Nie tylko nagranie...

Warto dodać, że wolontariusze projektu angażują się w pomoc przy archiwizacji przetrwałych źródeł materialnych. Wypożyczają i kopiują wiekowe, czarno-białe zdjęcia archiwalne należące do seniorów oraz fotografują przedmioty codziennego użytku o dużej wartości historycznej.

Każdy senior może też wziąć udział w sesji fotograficznej do swojego nagrania przeprowadzanej w swoim własnym domu lub w plenerze i otrzymać zdjęcia na płycie CD na własność!

Przez cały czas trwania projektu czekamy na Państwa zgłoszenia! Zachęcamy do informowania seniorów ze swojego otoczenia - sąsiadów czy krewnych - o naszej akcji i do kontaktowania ich z nami.  

Koordynator projektu od poniedziałku do piątku przyjmuje zgłoszenia seniorów:

- pod numerami telefonu 22 635 13 64 oraz 501 13 85 13

- pod adresem e-mail: mbrzozowska@malibracia.org.pl

ZAPRASZAMY!