W środę 18 lipca podopieczni Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” w Lublinie wysłuchali wykładu dotyczącego problemu nietrzymania moczu. Prezes Oddziału Lublin Stowarzyszenia UroConti pani Grażyna Makowska oraz pani Teresa Bodzak naświetliły słuchaczom rozmiar problemu, przedstawiły historię Stowarzyszenia oraz opowiedziały o prowadzonych przez UroConti akcjach, w tym ćwiczeniach, spotkaniach ze specjalistami, wykładach.

Podopieczni mbU oraz kilka seniorek spoza Stowarzyszania, z wielką uwagą słuchali o sposobach walki z nieotrzymaniem moczu. Przedstawione zostały metody zapobiegania powstawania problemu (tj. ćwiczenia), a dla tych, których problem już dotyczy – najnowsze opinie specjalistów, możliwe zabiegi chirurgiczne, a także ćwiczenia. Pani Teresa omówiła dostępne na polskim rynku artykuły higieniczne, ich dostępność oraz możliwości refundacji przez NFZ. Przedstawiła też sytuację dotyczącą tego problemu w krajach Europy Zachodniej.

Podopieczne mbU dostały ulotki UroConti, krótką ankietę pokazującą, czy „nas już ten problem dotyczy” oraz ogólne porady burzące mity funkcjonujące w społeczeństwie na temat nietrzymania moczu.

Serdecznie dziekujemy naszym gościom ze Stowarzyszenia UroConti pani Prezes Grażynie Makowskiej oraz pani Teresie Bodzak za poprowadzenie wykładu!