13 czerwca w Stowarzyszeniu „mali bracia Ubogich” w Lublinie odbyły się warsztaty, pt. „Wolontariat pomagając innym, realizujemy siebie”, prowadzone przez psycholog Annę Józkowicz. Warszaty skierowane były do wolontariuszy i cieszyły sie dużym powodzeniem. Do wspólnych rozważań zgłosiło się kilkunastu chętnych.

 Głównym celem warsztatów było uświadomienie sobie wewnętrznej potrzeby pomagania, ukazanie, jaką rolę w naszym życiu odgrywa pomaganie innym oraz jaki ma ono wpływ na naszą osobowość, a nawet życie.

Na początku spotkania nasi wolontariusze w kilku słowach opowiedzieli o swoich "pierwszych krokach" w Stowarzyszeniu, a także krótko scharakteryzowali dotychczasową działalność. W dalszej części wspólnie z prowadzącą zastanawiali się m.in. nad tym, jakie korzyści niesie za sobą wolontariat. Trzeba podkreślić, że w wypowiedziach wolontariuszy dominowały odpowiedzi oscylujące wokół radości, potrzeby przynależności, jak też osobistej satysfakcji. Oczywiście nie brakowało również pytań dotyczących motywacji, która skłoniła młodych ludzi do podjęcia się wolontariatu.

Na koniec każdy z uczestników miał okazję do podzielenia się osobistymi refleksjami i spostrzeżeniami np. na temat pracy w wolontariacie. Uczestnicy chętnie mówili o swoich sukcesach, doświadczeniach, mogli też wyrazić swoje wątpliwości bądź opowiedzieć o trudnościach jakich codziennie doświadczają.

Praca z psychologiem, a także rozmowa z innymi uczestnikami pozwoliła dostrzec sens pomagania innym oraz istotę bycia wolontariuszem, ale przede wszystkim odnaleźć w tym siebie. Spotkanie pomogło też zweryfikować poglądy i wzbogacić swoje wnętrze. I odkryć, że osoba, której pomagamy może pomóc również i nam - wystarczy tylko dostrzec jej wewnętrzną wielkość i siłę.

 

Zapraszamy do galerii