W dniach 7-8 marca, w siedzibie Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” w Lublinie, odbyły się międzyoddziałowe warsztaty dla wolontariuszy z Lublina, Poznania i Warszawy. Podczas pierwszego dnia uczestniczyliśmy w trzech warsztatach:

- Pierwszy warsztat zatytułowany: Jak skutecznie pomagać? Warsztaty doskonalące umiejętności skutecznej komunikacji i ekspresji emocjonalnej, którego animatorką była pani dr hab. Małgorzata Kuśpit, pozwolił nam nauczyć się jak wyrażać emocję. W metaforyczny sposób określaliśmy swoje cechy. W trakcie warsztatu mogliśmy odkryć nasze talenty aktorskie.
- Drugi warsztat – Permanentny SAVOIR-VIVRE – etykieta w kontaktach z osobami starszymi prowadzony przez panią dr Elżbietę Pawlak-Hejno, pozwolił nam na zapoznanie się z elementami dobrego wychowania. Dowiedzieliśmy się jak zachowywać się w różnych sytuacjach.

- Trzeci warsztat – Animacja czasu wolnego z seniorami, którego prowadzącą była pani Lucyna Szabłowska, pokazał nam interesujące sposoby autoprezentacji. Podczas tego warsztatu dowiedzieliśmy się jak zrobić coś z niczego – prosta serwetka może posłużyć nam do zrobienia pięknego kwiatu.
W niedzielę pracowaliśmy równie intensywnie:

Podczas warsztatów: Pieniądze nie manna, czyli fundraising „mbU” poprowadzonych przez Agnieszkę Szafrańską, dowiedzieliśmy się o sposobach pozyskiwania funduszy na rzecz Stowarzyszenia. Mogliśmy też sprawdzić swoje umiejętności organizacyjne wymyślając sposoby dotarcia do potencjalnego darczyńcy.

Ostatni wykład: Odrębności patofizjologiczne wieku podeszłego a potrzeby zdrowotne i społeczne seniorów, którego prelegentką była Geriatra dr Marzena Kurec, ukazał nam problemy osób starszych oraz sposoby radzenia sobie z różnymi przypadłościami.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia mieliśmy szansę na poznanie się oraz zintegrowanie z wolontariuszami pochodzącymi z innych oddziałów stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”. Była to też możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz rozwoju tych już posiadanych.

Zapraszamy do galerii - tam relacja fotograficzna, ktorą wykonała Kamila Pitucha.
Relacja: Ula Kępczyk i Ewelina Beń