W poniedziałek 23 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” odbyły się warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy. Tematem przewodnim spotkania była ASERTYWNOŚĆ. W tajniki warsztatów wprowadził nas zaproszony specjalnie na tę okazję psycholog Szymon Juza.

Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć - tak długo, dopóki nie ranisz innych. Masz prawo do wyrażania siebie - nawet jeśli rani to kogoś innego - dopóki Twoje intencje nie są agresywne. Masz prawo do przedstawienia innym swoich próśb - dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą. Masz prawo do korzystania ze swoich praw.

Już na samym początku Szymon przeniósł nas wszystkich na bezludną wyspę oraz zaprezentował zabawę: ”Kto tak jak ja?”. Uczestnicy mieli możliwość wzajemnego poznania się i nawiązania bliższych relacji. Nie ma przecież nic cenniejszego niż „dobre zgranie się” osób wspólnie pracujących w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Następnie Szymon poprowadził zajęcia teoretyczno-praktyczne, które miały na celu „bliższe zapoznanie się” z asertywnością. Dowiedzieliśmy się m.in.: czym jest asertywność, jakie zachowania uważamy za asertywne oraz jak być asertywnym w kontaktach z drugą osobą. 

Poprzez zabawę pokazał wolontariuszom jak powinna wyglądać ich prawidłowa współpraca z podopiecznymi, co spotkało się z wielkim uznaniem i zaangażowaniem uczestników. Wszyscy serdecznie dziękujemy Szymonowi za wspólnie spędzone chwile i przekazane treści.

Mamy nadzieję, że nasza dalsza współpraca  będzie przebiegała równie owocnie!