W  wakacyjnym miesiącu sierpniu, w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich w Lublinie, rozpoczął się cykl spotkań na świeżym powietrzu, pt. „Trochę historii”.  Spotkania mają na celu przybliżenie podopiecznym Stowarzyszenia oraz wolontariuszom miejsc, które zapisały się w historii Lublina.

Lublin to miasto o bogatej przeszłości kulturowej, której świadectwem są ciekawe zabytki z różnych okresów historii Polski. To  bogactwo historii uczestnicy spotkania starają się na nowo odkrywać. 

Pierwszym miejscem, które zwiedzili seniorzy wraz z wolontariuszami był obóz  koncentracyjny na Majdanku.

7 sierpnia seniorzy wyruszyli szlakiem pamięci po drogach obozu. Radosław Chilimoniuk wprowadził uczestników spotkania w historię tego miejsca,  opowiadając o okupacji Lublina, a także o drodze, jaką musieli przejść więźniowie obozu.

Głównym celem tego zwiedzania była najnowsza wystawa zorganizowana w baraku nr 62 pt. "Wysiedleńcy Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym na Majdanku". Filmy i zdjęcia, które można było obejrzeć na wystawie były dobrym sposobem na przybliżenie tych odległych czasów.  Pomimo trudnego tematu, z jakim przyszło się zmierzyć seniorom Stowarzyszenia, nie zabrakło dyskusji na temat obozu i okresu wojny. Seniorzy byli ciekawi wielu szczegółów, zadawali pytania, dla wielu z nich tematyka ta była bardzo ważna i bliska.

9 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z historią. Tym razem wszyscy zainteresowani wyruszyli do Klasztoru  ojców Dominikanów. Podczas spotkania historię tego miejsca przybliżyła nam przewodniczka, która z dużym zaangażowaniem przekazywała wiele ciekawostek oraz faktów związanych z Klasztorem. Duże zainteresowanie wzbudziło, muzeum klasztoru, w którym znajdowały się pamiątki nawet z XIII wieku. Najcenniejszym i rzadko odwiedzanym miejscem w muzeum był skarbiec, w którym przechowywano najznamienitsze pamiątki związane z początkami klasztoru.

Cykl spotkań „Trochę historii” staje się dobrą okazją do poznania przeszłości miasta, świadomość historii Lublina, a także obecne zmiany, jego rozwój skłaniają do refleksji nad znaczeniem „swojego miejsca”, tożsamością i przede wszystkim zachęcają do ponownego zdefiniowania, czym tak naprawdę jest dla każdego z nas ta „mała ojczyzna”.

Zapraszamy do galerii