Skąd się bierze stres, jakie są jego objawy, kiedy może być niszczący, czy można sobie z nim radzić? Jakie są przyczyny konfliktów między ludźmi i jak je należy rozwiązywać? Na te pytania próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na spotkaniu z psychologiem, panią Anną Józkowicz w dniu 29 stycznia 2014 r., które odbyło się w Stowarzyszeniu „mali bracia Ubogich” w Lublinie

Stres, będący naturalną formą mobilizacji organizmu wobec czynników zewnętrznych, w przypadkach, gdy jego działanie staje się długotrwałe, może mieć negatywne następstwa, a jego skutkami mogą być na przykład zaburzenia snu, jak również poważniejsze schorzenia, takie jak: nadciśnienie, choroby serca, nowotwory. Osobowość człowieka, nierozerwalnie zespolona z ciałem fizycznym, jest delikatną i skomplikowaną materią o różnorakich powiązaniach, stąd w radzeniu sobie ze stresem musimy sięgać do sposobów, łączących w sobie zarówno biologię organizmu, jak i zakorzenione głęboko w naszej psychice dążenie do szczęścia. Są one różnorodne: głębokie oddychanie, aktywność fizyczna, śmiech, taniec, muzyka, śpiew itp. Istotna jest przy tym umiejętność akceptacji siebie, wybaczenia sobie błędów, dostrzeżenia, jak piękną i niepowtarzalną istotą jest każde z nas, w czym szczególnie mogą nam pomóc kontakty z innymi ludźmi i wspólne z nimi działania.

Życie każdej istoty splecione jest z wieloma istnieniami. Niestety, często bywa tak, że na drodze do jego pełnej realizacji stają sytuacje określane mianem konfliktu interesów. Dotyczy to zarówno relacji międzyludzkich, często niepotrzebnie zagmatwanych, jak również stosunku człowieka do natury. Również w tym aspekcie naszego życia psychologia potrafi wskazać właściwe drogi do rozwiązywania konfliktów: empatię, dążenie do porozumienia, gotowość do kompromisu, rozmowę, akceptację drugiej osoby i szacunek dla niej oraz wszystkie inne przejawy miłości w jej najbardziej szerokim pojmowaniu.

Nie był to wykład. Pani psycholog wytworzyła przyjazną i twórczą atmosferę, wciągając wszystkich uczestników do dyskusji, wspólnej zabawy, ćwiczeń gimnastycznych, śpiewania. Dopełnił tego poczęstunek: herbata, kawa, ciastka, mandarynki.

Zapraszamy do galerii

 

Projekt współfinansowany przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, realizowany w Lublinie przez Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”.