Drodzy podopieczni i sympatycy! 

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim związanym z Lublinem i naszym regionem. To też świetna okazaja aby reprezentować naszą organizację przed podopiecznymi innych ośrodkow. Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy o Lublinie oraz prezentacja pasji i talentów u osób starszych. Zgłoszenia uczestników do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie pisemnej do dnia 15.05.2016 r. u koordynatora. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • imie i nazwisko uczestnika,
  • nazwę placówki, którą reprezentuje,
  • dane autora i tytuł wybranej recytacji utworu,
  • imię i nazwusko opiekuna.

Konkurs odbędzie się 1.06.2016 r. (środa) w Centrum Usług Socjalnych w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 o godzinie 9.30.