W dniu 10 i 11 marca Stowarzyszenie mali bracia Ubogich wzięło udział w I Lubelskich Targach Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej. Jest to pierwsza tak duża inicjatywa mająca na celu propagowanie trzeciego sektora w Lublinie.

Stanowisko mbU było chętnie odwiedzane. Wolontariusze informowali o celu i idei przyświecajacej ich pracy i wymieniali doświadczenia z pracownikami i wolontariuszami innych stowarzyszeń.
 
Na Targach pojawiła sie także pani Ewa Dados, pełnomocnik prezydenta do spraw seniorów. Pani Ewa Dados odwiedziła m.in. stanowisko mbU.

Poza stanowiskami stowarszyszeń majacych na celu pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym były także stowarzyszenia nieco oryginalne, jak np. stowarzyszenie kuglarzy lub promujace produkt regionalny – cebulę i prezentujace potrawy na jej bazie przyrządzone (pycha!)

Poza promocją stowarzyszen i fundacji zwiedzajacy mogli wziąć udział w zbiórce darów dla zwierząt z lubelskich schronisk, zbiórce żywności dla potrzebujących - prowadzonej przez Bank Żywności w Lublinie, akcji “zamień makulaturę na lubelską kulturę”, a także zobaczyć pokaz sztuk walki i obejrzeć film “Dziadki – dziatkom”.

Zapraszamy do naszej Galerii