W czwartek, 13 grudnia 2012 roku, w Domu Pomocy Społecznej imienia Matki Teresy z Kalkuty, odbyła się pierwsza Gala Wolontariuszy. Zostali oni zaproszeni wolontariusze Stowarzyszenia, którzy odwiedzają swoich podopiecznych w tym domu. 

Na spotkaniu podkreślono zasługi wolontariuszy odwiedzających seniorów.  W ramach uznania za poświęcenie i wkład w pomoc osobom starszym, wolontariusze, którzy zyskali miano Aniołów, otrzymali przepiękne aniołki wykonane przez seniorów. Również Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich", otrzymało okolicznościowy dyplom za  wkład  oraz współpracę z domem pomocy społecznej.