Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” w Lublinie wzięło udział w konkursie ”Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Przesłane zgłoszenie zweryfikowała Komisja. Jej członkowie odwiedzili nas w naszym lubelskim biurze, poznali nas i naszą pracę. O tym wszystkim opowiedział koordynator lubelskich działań „mbU”, Radek Chilimoniuk, a Komisja szczegółowo wypytywała i skrzętnie notowała.

Celem Konkursu jest promowanie działań instytucji i organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się do tego, że osoby starsze traktowane są w sposób godny, czują się potrzebne oraz dowartościowane – mówi R. Chilimoniuk.

W tym miejscu warto przypomnieć, że celem działalności Stowarzyszenia “mali bracia Ubogich” jest wspieranie osób starszych i samotnych – poprzez swoją działalność stara się zastąpić brak najbliższych, rodziny, przyjaciół.
„mali bracia Ubogich” to przyjaciele osób starszych.

Wyróżnione w tym Konkursie organizacje otrzymają certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” z prawem posługiwania się tym tytułem w swoich akcjach.

Organizatorami Konkursu są Prezydent Miasta Lublina oraz Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin.

Trzymacie za nas kciuki! Ogłoszenie wyników już 23 października 2013!