Co to jest "Mobilny punkt informacji dla seniorów"

"Mobilny punkt informacji dla seniorów" jest odpowiedzią na dwa zasadnicze, wydawałoby się dalekie od siebie, problemy:

  • wzrastającą liczbę osób samotnych czy izolujących się (też wyizolowanych) w środowisku wielkomiejskim
  • słabe zaangażowanie społeczne samych seniorów w działania na rzecz innych (w odróżnieniu od działania na rzecz samych siebie, vide: UTW)

"Mobilny punkt..." korzysta z siły drzemiącej w sprawniejszych, aktywniejszych seniorach po to by zaangażować ich do działań na rzecz swoich rówieśników.
"MOBILKI" to zespół seniorów przygotowany do działań na rzecz reintegracji i aktywizacji oraz poprawy jakości życia mniej samodzielnych rówieśników. 

Na fundamencie pracy "MOBILKÓW" powstał w "mbU" punkt wymiany informacji o ofercie miejskiej dla seniorów wraz z „dyfuzorami” tej informacji - „MOBILKAMI” – wolontariuszami seniorami.