Zapytaj Seniora, czyli - Z ludźmi. Przez ludzi. Do ludzi.

Kiedy w listopadzie 2013 roku zastanawialiśmy się jak zaangażować naszych wolontariuszy seniorów zapytaliśmy ich wprost, co chcieliby robić. Sami wskazali na to, że brakuje „na mieście” informacji o tym, co się dzieje w mieście i że nie ma klarownego pomysłu na to, jak te informacje w środowisku osób starszych dystrybuować – mówi koordynatorka grupy wolontariuszy-seniorów w Stowarzyszeniu „mali bracia Ubogich”, Joanna Jaworska. Wtedy wymyśliliśmy projekt, którego głównym celem było wzmocnienie przepływu informacji i pomaga naszym seniorom wyszukiwać informacje o skierowanej do nich ofercie. Stworzyliśmy "Mobilny punkt informacji dla seniorów" - zespół seniorów wolontariuszy przygotowanych do działań na rzecz reintegracji i aktywizacji oraz poprawy jakości życia mniej samodzielnych rówieśników.

W 2016 grupa wolontariuszy seniorów postawiła przed sobą jeszcze ambitniejsze zadania, podkreślając potrzebę docierania do osób, które potrzebują jakiegoś rodzaju pomocy. Jak sami mówią "wciąż mamy poczucie, że razem możemy robić jeszcze więcej".

Wolontariusze projektu „Zapytaj seniora” mówią o sobie, że są dobrymi sąsiadami zwracającymi uwagę na problemy innych seniorów.

Grupa jest otwarta dla każdego, kto ma ukończone 60 lat, działa lub chce działać na rzecz osób starszych w swoim środowisku i chce poznać innych aktywnych seniorów.

Koordynatora grupy zachęca: W tym roku zaproponujemy im szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjno - motywacyjne oraz podjęcie bieżących działań w ramach naszego Stowarzyszenia dotyczących: indywidulanych odwiedzin u osamotnionych osób starszych lub informowania innych seniorów o innych możliwościach ich wsparcia.

Uczestnicy projektu przekonają się jak wiele jest sposobów na docieranie do innych seniorów i zachęcanie ich do aktywności.

Jak podkreśla Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”: W Polsce osoby dojrzałe, powyżej 50 roku życia należą do grupy wiekowej najmniej aktywnej na polu społecznym. Są także jednymi z najmniej aktywnych w porównaniu z osobami w tym wieku zamieszkującymi inne kraje europejskie. Według badania Eurobarometr 2011 zaangażowanie w nieodpłatne i dobrowolne działania na rzecz organizacji charytatywnych i zajmujących się wolontariatem deklaruje 12% Polaków powyżej 55 roku życia. W całej Unii Europejskiej odsetek ten wynosi 27%.

Jest jednak światełko w tunelu. Badanie „Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim” wykazało m.in. że obecnie przy 6% aktywnych wolontariuszy wśród seniorów, dodatkowe 24% zadeklarowało zarówno chęć, jak i możliwość zostania wolontariuszem.

I to jest olbrzymi potencjał, z którego chcemy skorzystać budując i wzmacniając grupę wolontariuszy-seniorów działających w obszarze naszego wolontariatu rówieśniczego.- dodaje J. Mielczarek.

 

Projekt „Zapytaj seniora – wolontariat rówieśniczy w środowisku osób starszych” jest współfinansowany przez Urząd Miasta stołecznego Warszawy.