Udział w V Forum Kobiet gminy Międzyrzec Podlaski pod hasłem "Od serca"

W minioną sobotę, 10 marca, koordynatorka lubelskiego biura Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich", Urszula Kępczyk miała okazję brać czynny udział w V Forum Kobiet gminy Międzyrzec Podlaski pod hasłem "od serca". Ula wygłosiła krótką prelekcję na temat Stowarzyszenia, relacji wolontariusz-podopieczny oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie w Polsce.

V Forum Kobiet

Dzięki inicjatywie pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej zostaliśmy zaproszeni do udziału w wydarzeniu w celu wygłoszenia prelekcji na temat Stowarzyszenia, wolontariatu towarzyszącego oraz działań podejmowanych na rzecz osób starszych przez "małych braci Ubogich". Jest nam niezmiernie miło, że wieść o Stowarzyszeniu zatacza coraz szersze kręgi i jesteśmy widzialni również w odległych rejonach naszego województwa oraz że możemy krzewić idee "małych braci Ubogich" również w innych miejscach.

IMG 20180312 0001 1Mamy nadzieję, że ta prelekcja przyczyni się do głębszego zainteresowania mieszkańców pomocom osobom starszym i także tam znajdą się wolontariusze, którzy zechcą zostać przyjaciółmi osób starszych.