Szukamy wolontariuszy do projektu „dla Kombatanta”

Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" i Fundacja Cultura Memoriae rozpoczęli realizację projektu „dla Kombatanta”, którego zadaniem jest wsparcie żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz innych kombatantów zmierzające do utrzymania ich samodzielności oraz przeciwdziałania ich osamotnieniu. Osoby starsze często spotykają wiele trudności w załatwianiu codziennych spraw, co powoduje ich złe samopoczucie i przyczynia się do wykluczenia społecznego. 

Głównym zadaniem projektu jest wsparcie seniorów poprzez wolontariat towarzyszący który, ma na celu przeciwdziałanie samotności osób starszych. Wolontariusze towarzyszący to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele. Odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną, towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery. Pamiętają o uroczystościach typu urodziny czy imieniny podopiecznych.

Do tego projektu poszukujemy również wolontariuszy „okazjonalnych”, których zadaniem będzie doraźna jednorazowa pomoc (w danej chwili), polegająca np. na pomocy w dotarciu na umówioną wizytę u lekarza, pomoc w znalezieniu bezpłatnej pomocy prawnej itp.

W ramach projektu każdy wolontariusz przejdzie szkolenia (dotyczące przygotowania do pracy z osobami sędziwymi), będzie też uczestniczył w cyklicznych spotkaniach integracyjnych.

Goraco zapraszamy wszystkie osoby, które byłyby chętne zostać wolontariuszami - przyjaciółmi osób starszych! Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: jsobolewska@malibracia.org.pl
Koordynatorką wolontariuszy jest Julia Sobolewska. Można też dzwonić, tel. 515 900 192

Kombatantów oraz osoby chcące zgłosić kombatanta do wzięcia udziału w projekcie, prosimy o kontakt z Hanną Nowakowską, tel: 604 147 171, e-mail: h.nowakowska@culturamemoriae.pl