Światowy Dzień Praw Osób Starszych

mbU p. Ela15 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych (ang. International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) i Światowej Organizacji Zdrowia.

Celem akcji Światowego Dnia Praw Osób Starszych jest propagowanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz zwrócenie uwagi na problem pozbawiania godności i należytego szacunku ze względu na wiek.
Istotną kwestią jest też opracowanie praw ochrony osób starszych, aby i ta grupa społeczna mogła czuć się bezpieczniej. Każda osoba niezależnie od wieku powinna być traktowana z szacunkiem.
Inicjatorzy obchodów apelują by nie tylko 15 czerwca, ale także przez cały rok, ludzie starsi mieli szansę na godne przeżywanie swojej starości.