Raport o opiece nad osobami starszymi 2021

Koronawirus i walka z nim determinuje nasze życie w ostatnim czasie do tego stopnia, że trudno nam dostrzec to, co nas czeka w niedalekiej przyszłości.

raport seniorzy okladka 1 720x1018Tymczasem tuż za progiem czeka rzeczywistość, w której gwałtownie przybędzie seniorów, a nasze społeczeństwo zestarzeje się szybciej niż myślimy. Mocno na wyobraźnię działa informacja, że podczas gdy w 1990 r. przeciętny Polak był w wieku 32,3 lat, pod koniec 2019 r. wartość ta wynosiła już 42,9 lat. – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor mbU.
Badanie Najwyższej Izby Kontroli pn. Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania 2018r. wskazuje na jedną ważną rzecz - usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to forma bardziej przyjazna seniorom niż pobyt w domach całodobowej opieki. Są one także aż czterokrotnie tańsze od pobytu w domach pomocy społecznej.
Tak czy inaczej, wsparcie seniorów - pomaganie im i opiekowanie się nimi - stanie jedną z kluczowych przestrzeni, w której bardzo szybko wszyscy będziemy musieli się odnaleźć.
Najnowszy raport o opiece nad osobami starszymi „Starość po polsku. Propozycja reformy systemu opieki nad osobami starszymi”, autorstwa dr. Rafała Bakalarczyka przynosi m.in. rekomendacje dla działań polityki publicznej na rzecz opieki senioralnej.