Przystanek Alzheimer – wzmacnianie i kształcenie liderów budujących wsparcie środowiskowe dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne

Jak czytamy w Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich ("Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera, Warszawa 2014) ponad 35% opiekunów skarży się na brak informacji o chorobie, a tylko 10% z nich otrzymało wyczerpującą informację o pomocy, na jaką mogą liczyć chorzy i o przysługujących im dostępnych usługach. Opiekunowie wciąż podkreślają potrzebę możliwości uzyskania pełniejszej informacji o istotnych aspektach choroby i o tym, jak organizować opiekę nad chorym.

Między innymi z tych powodów Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" już w 2015 roku zainicjowało pilotażowy projekt budowania grup samopomocy dla seniorów, w tym grup wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne.

Efektem tego działania rozpoczęto przygotowywanie liderów, których zadaniem było m.in. tworzenie nowych punktów wsparcia dla opiekunów chorych na Alzheimera. W 2015 powstały w Warszawie 3 takie nowe punkty konsultacyjne.

Tegoroczne zadanie uwzględnia działania zwiększające wiedzę w zakresie choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych, profesjonalizując tym samym uczestniczki projektu, tzw. liderki oraz daje know-how jak powinny działać grupy samopomocowe – mówi Małgorzata Musioł, koordynatorka projektu. Ponadto w obecnym projekcie zaplanowaliśmy comiesięczne spotkania uczestniczek o charakterze wspierającym (wspomagającym), tzw. superwizje.

W programie szkoleniowym uwzględnione zostały moduły edukacyjne i warsztatowe, mające na celu profesjonalizację warsztatu pracy liderek. Proponujemy w nim zajęcia uwzględniające charakterystykę choroby, dostosowane do mniej formy terapii zajęciowej, działania opiekuńcze, jak również praktyczne umiejętności dotyczące zakładania i funkcjonowanie grup samopomocy. - dodaje M. Musioł.

Rekrutacja uczestników do projektu jest już zamknięta., ale wszystkich zainteresowanych tematyką choroby Alzheimera Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” zaprasza do kontaktu w ramach społecznej inicjatywy Przystanek Alzheimer. W ramach inicjatywy proponuje udział spotkaniach, szkoleniach i warsztatach z zakresu choroby. Więcej informacji: przystanekalzheimer@gmail.com, tel. 600 600 186.

Projekt „Przystanek Alzheimer – wzmacnianie i kształcenie liderów budujących wsparcie środowiskowe dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne” jest współfinansowany przez Urząd Miasta stołecznego Warszawy.