Preterapia. Czy pomaga w opiece nad chorymi na chorobę Alzheimera?

Zapraszamy na spotkanie pt "Zastosowanie Preterapii w opiece nad chorymi na chorobę Alzheimera”.  

Będzie to 61. spotkanie z cyklu „Przystanek Alzheimer”, które zostanie poświęcone metodzie terapeutycznej o nazwie Preterapia (ang. Pre-Therapy), przeznaczonej dla pacjentów z zaburzonym kontaktem. 
Autorem metody jest amerykański psycholog Garry Prouty, który przez 30 lat tworzył swoją teorię i wdrażał ją w praktykę, stosując w odniesieniu do osób cierpiących na schizofrenię, autyzm, chorobę Alzheimera czy niesprawność intelektualną. 
O ile w stanach psychotycznych celem terapii jest przywrócenie pierwotnego kontaktu, o tyle w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera chodzi o polepszenie jakości życia, w szczególności sfery emocjonalnej. Metoda opiera się na 5 rodzajach komunikatów, stosowanych przez terapeutę lub przeszkolonego opiekuna, nazwanych przez Garry Prouty’ego odzwierciedleniami (ang. Reflections). Mają one, w połączeniu z naśladowaniem zachowań chorego, zapoczątkować i utrzymać porozumienie na zrozumiałym dla chorego poziomie. Chodzi o odzwierciedlenia sytuacyjne, ciała, twarzy, słowa po słowie i odzwierciedlenia nawracające. 

Spotkanie poprowadzi Tadeusz Paciorek, psycholog, który przez kilka lat pracował z dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie w domu opieki dziennej i całodobowej. Z profesorem Garry Proutym spotkał się po raz pierwszy w Chicago w 1996 roku, a dziesięć lat później tłumaczył na żywo jego wykład w Polskim Towarzystwie Psychologicznym w Warszawie. Obok Preterapii stosuje Podejście Skoncentrowane na Osobie Carla Rogersa, wykorzystywane w USA i Europie.  
Podczas spotkania zastaną omówione następujące tematy:
  • podstawowe warunki terapii wg Carla Rogersa: bezwarunkowa akceptacja, empatia, autentyczność
  • czym jest Preterapia, w tym znaczenie imitacji i 5 rodzajów odzwierciedleń
  • opis użyteczności Preterapii na podstawie własnej pracy zawodowej
  • analiza zapisu dialogu terapeutycznego z osobą cierpiącą na chorobę Alzheimera 
Na zakończenie przewidziano dyskusję w grupie uczestników spotkania. 
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 18 października 2018 roku, o godz. 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich przy ulicy Gen. Władysława Andersa 13.   
Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia należy kierować na adres: przystanekalzheimer@gmail.com, ewentualnie telefonicznie pod numerem telefonu: 518 371 552. Warsztaty są bezpłatne. 
Uwaga! W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy.