Polityka społeczna wobec osób starszych 2030

W trosce o losy Polityki Senioralnej w Polsce prezentujemy analizę Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Dokument powstał w oparciu o dyskusję przedstawicieli Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Analizowany dokument to projekt załącznika do uchwały Rady Ministrów, który powstał w ramach "przeglądu i rewizji Założeń długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020".

Pełna treść dokumentu tutaj >>