Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

3 października 2016r. świętowaliśmy z nasz,i podopiecznymi Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Uroczystość odbyła się w stołówce Jowita. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia serdecznych życzeń dla seniorów. W imieniu pracowników, zarządu oraz wolontariuszy przemawiała Elwira Gorwa-Wałkiewicz. W trakcie spotkania odbył się koncert muzyczny na skrzypcach wykonany przez uczniów z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Melancholijna i refleksyjna atmosfera wprowadziła seniorów w dobry nastrój. Toczące się rozmowy, rozbrzmiewający śmiech i łzy wzruszenia stanowiły najpiękniejsze podziękowania otrzymane od seniorów. 

Podopieczni, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości zostali odwiedzeni w domach prywatnychi Domach Pomocy Społecznej. Każdy otrzymał kwiaty oraz życzenia przygotowane przez przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola im. Lucyny Krzemienieckiej w Poznaniu. 

Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwała Marta Najdek. 

 

Spotkanie  zostało współrealizowane w ramach projektu „Starość nie musi być taka samotna” współfinansowanego ze środków pochodzących z Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.