Międzynarodowe seminarium o wolontariacie

23 maja 2019 r. pięcioosobowa reprezentacja Stowarzyszenia mali bracia Ubogich wybrała się do Lille we Francji na międzynarodowe seminarium "Volunteering and citizen's commitment of tomorrow".

Wydarzenie organizowane było przez międzynarodową federację Stowarzyszenia, która od 1979 roku aktywnie wspiera projekty krajowych oddziałów mbU i unowocześnia ich metody działania. W seminarium brali udział przedstawiciele oraz partnerzy stowarzyszenia z całego świata: USA, Kanady, Meksyku, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Rumunii, Irlandii, Belgii, Węgier – oraz Polski. seminarium 2

Wieczór pierwszego dnia poświęcony został na krótką integrację uczestników i wspólną kolację, podczas której mogliśmy poznać wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia z różnych państw oraz dowiedzieć się, jak pracują na co dzień.

Drugi dzień pobytu w Lille upłynął pod znakiem szczegółowych rozmów na temat wolontariatu. Rozpoczęliśmy od prezentacji historii i charakterystyki wolontariatu w trzech państwach - USA, Francji i Polsce. Następnie, w mniejszych grupach, uczestniczyliśmy w warsztatach dotyczących, między innymi, użycia nowych technologii na potrzeby wolontariatu i rekrutacji nowych wolontariuszy. Mieliśmy dzięki temu okazję zobaczyć podobieństwa i różnice w działalności Stowarzyszenia w poszczególnych państwach. Okazuje się, że pomimo tego, iż działamy w różnych miejscach, społecznościach i kulturach, wiele nas łączy, gdy mowa o pomocy samotnym osobom starszym.

seminarium 3

Po południu zostaliśmy zaproszeni do siedzib trzech organizacji działających na terenie Lille - Czerwonego Krzyża, Ta1ami oraz l’Engagement Simone- żeby poznać zakres i metody ich działania i zastanowić się nad możliwością wykorzystania ich w pracy Stowarzyszenia. Następnie w ramach gry miejskiej wyruszyliśmy zwiedzać starówkę Lille. Szczególnie zachwyciło nas gotyckie wnętrze katedry Saint-Maurice i budynek Theatre du Nord. Kolację składającą się z lokalnych francuskich przysmaków i przekąsek przywiezionych przez uczestników zjedliśmy w uroczej siedzibie mbU przy Rue Jean Moulin w Lille. seminarium 4

Trzeciego dnia mieliśmy okazję zapoznać się z projektami pracowników i wolontariuszy, które są realizowane w poszczególnych miastach. Mogliśmy zaobserwować, jak różne pomysły funkcjonują w ramach kultury, prawa i obyczajów danego państwa, ale również zastanowić się nad tym, jak przedstawiane rozwiązania urzeczywistniać w lokalnych oddziałach Stowarzyszenia. Wspólnie szukaliśmy także odpowiedzi na pytania, jak pomagać wolontariuszom w ich działaniach i jak pomagać pracownikom, by zwiększyć efekty ich pracy. Natomiast po południu, zaraz po oficjalnym zamknięciu seminarium, wybraliśmy się na festyn „Balade engagee” organizowany przez Stowarzyszenie wspólnie z Czerwonym Krzyżem oraz l’APF France handicap. Uczestniczyliśmy tam w fascynujących performance’ach – przedstawieniach poruszających aktualne tematy walki z ubóstwem, wykluczeniem i samotnością. Na zakończenie była także dobra muzyka, pyszne jedzenie i sympatyczne towarzystwo mieszkańców Lille. I choć zbierały się chmury, nie spadła ani kropla deszczu!

Międzynarodowe seminarium w Lille dało nam szansę spotkania doświadczonych wolontariuszy i pracowników z całego świata, którzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz poznania nowych metod pracy i zebrania pomysłów, jak tę pracę udoskonalić. Wróciliśmy do Polski z przekonaniem, że wiedza zdobyta podczas seminarium będzie użyteczna w przyszłej działalności Stowarzyszenia, ale przede wszystkim – że będzie ona pomocna dla naszych Podopiecznych.

Relację przygotowała wolontariuszka Jagoda.