Łatwiej jest czynić dobro, gdy pomaga wielu

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” nawiązało współpracę z MetLife.

Na pierwszym spotkaniu z przedstawicielami MetLife dowiedzieliśmy się, że pomysł współpracy z organizacją pomagającą osobom starszym wyszedł od pracowników firmy MetLife. – opowiada Joanna Mielczarek ze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”. – To było dla nas szczególnie nobilitujące.

W trakcie rozmów wspólnie wyłoniono działania Stowarzyszenia, które w najbliższych 12. miesiącach, dzięki wsparciu Fundacji MetLife, będą realizowane w Polsce.

Jest to inicjatywa „Przystanek Alzheimer”, czyli spotkania wspierające opiekunów osób starszych, które przyczynią się do bezpośredniego wsparcia dla opiekunów osób chorych, wyposażając ich w wiedzę i umiejętności w postępowaniu z chorymi, pokażą też, jak opiekun powinien zadbać o siebie. W ramach tej współpracy wsparcie otrzymają też uczestniczki pilotażowego programu przygotowania liderów lokalnych, którzy tworzą w Warszawie lokalne punkty wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera i choroby otępienne.

Kolejnym projektem jest Telefon Zaufania dla osób starszych, który służy przeciwdziałaniu izolacji społecznej osób starszych, kształtowaniu bliższych więzi i integracji ze środowiskiem. Telefon jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00 – 20.00, a we wtorki w godzinach 9.00-12.00.

MetLife wesprze również „małych braci Ubogich” w organizacji spotkań świątecznych (Wigilii 2016 i Wielkanocy 2017) i będzie ważnym Partnerem Stowarzyszenia w organizacji dwóch wydarzeń. We wrześniu będą to obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera, a w październiku obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

W ramach Dnia Choroby Alzheimera przewidziano bezpłatne wydarzenie otwarte, adresowane do wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć więcej o chorobie Alzheimera, a przede wszystkim do opiekunów osób chorych, szukających porady, wsparcia, nowych rozwiązań.

A w święto seniorów - 1 października - seniorzy spotkają wolontariuszy „mbU” wręczających seniorom kwiaty i składających życzenia w centrach 3 miast: w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Natomiast w niedzielę, 2 października w Warszawie zaplanowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych – piknik rodzinny w warszawskim Ogrodzie Saskim).

Nasze partnerstwo to nie tylko wsparcie finansowe. Ku naszej radości wolontariusze MetLife zainteresowali się też pomocą "mbU" w organizacji świąt dla naszych podopiecznych. To realna pomoc dedykowana setkom starszych osamotnionych ludzi. - podsumowuje J. Mielczarek.