Finał akcji SZTYGAR dla SENIORA

Początek nowego roku to również finał akcji charytatywnej SZTYGAR dla SENIORA. Klienci e-sklepu www.wegielsztygar.pl wraz z Synergio Group SA - właścicielem marki WEGIEL SZTYGAR® - wspólnie przekazali wsparcie finansowe Stowarzyszeniu "mali bracia Ubogich". Zostanie ono przeznaczone na pomoc samotnym osobom starszym, głównie na walkę z samotnością. 

Od wielu lat SYNERGIO GROUP SA działania charytatywne kieruje w stronę seniorów. Obecnie najbardziej niedostrzeganej i potrzebującej grupy społeczeństwa. Na początku stycznia dochód w wysokości 1% od kupionej w grudniu - na stronie sklepu internetowego - każdej tony węgla został przekazany na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

Wszyscy staramy się pomagać. Cieszymy się, że dzięki naszym klientom udało się nam wspólnie zasilić konto Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich". Satysfakcja z sukcesu akcji charytatywnej jest tym większa, że środki zostaną wykorzystane w pierwszym półroczu nowego roku głównie na doraźną pomoc – zakup pomocy medycznych i rehabilitacyjnych , okularów oraz profesjonalizację wolontariuszy, czyli szkolenia również w udzielaniu pierwszej pomocy. Od wielu lat nasze działania pomocowe kierowane są stronę seniorów, bo ciągle to najbardziej zmarginalizowana i potrzebująca wsparcia grupa. Pomoc materialna to jedno, ale największym palącym problemem jest samotność tych ludzi. To choroba, na którą nie ma leku. Jedynym remedium są spotkania z przyjaciółmi-wolontariuszami, którzy odwiedzają swoich podopiecznych kilka razy w miesiącu oraz spotkania z innymi seniorami. Rozmowa, wspólne wypicie herbaty, pomoc w najprostszych czynnościach dnia to wszystko ma dla seniorów ogromne znaczenie – to duże wsparcie na które nikt inny nie ma czasu. Uwaga wolontariusza, jego życzliwość i zainteresowanie to często jedyna radość samotnych seniorów – mówi Anna Gruszka, Dyrektor ds. Marketingu, Sprzedaży i Rozwoju.

Wspólna akcja charytatywna z SYNERGIO GROUP SA to dla nas zaskoczenie, ale i ogromna radość. Dzięki takim inicjatywom nasze działania pomocowe będą mogły objąć zasięgiem większą liczbę potrzebujących. Walka z samotnością to nasz sztandarowy cel. Aby go realizować musimy szkolić wolontariuszy, którzy są największą wartością naszej organizacji. Bowiem to oni w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Pruszkowie otaczają opieką samotnych, odwiedzają podopiecznych mieszkających samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień. Nierzadko są ich przyjaciółmi.  – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich".
WPIS 25