Dziękujemy

Składamy podziękowania Firmie CODEX za wsparcie Programu "Twoja OBECNOŚĆ pomaga mi żyć". 

Nasi wolontariusze każdego dnia dają samotnym starszym osobom wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.  Ale bez naszych darczyńców nie byłoby to możliwe.

logo 1